Roboter fant opp sitt eget språk

To Facebook-roboter fant på sitt eget språk, og utviklerne kunne ikke lenger henge med. Prosjektet ble nedlagt, men fenomenet er ikke ukjent innen kunstig intelligens.

Det er uforståelig for mennesker, men robotene forstår hverandre.

Bob: “I can can I I everything else.”
Alice: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to.”

Slik lød samtalen mellom de to chatbottene Bob og Alice, som Facebook hadde gitt oppgaven om å forhandle om en rekke varer (for eksempel to bøker, en hatt og tre baller) og nå frem til en fordeling.

Uforståelig for mennesker

Robotene fant rett og slett opp et kodespråk der de skar inn til benet og unnlot unødvendige ord og setninger i forhandlingen. Dessverre gjorde det samtidig samtalen uforståelig for mennesker.

Facebook er interessert i å utvikle samtale-roboter som kan være i dialog med mennesker og ikke bare med hverandre, og det er blant annet derfor eksperimentet ble stengt ned.

Dessuten var forskerne bekymret over at de ikke selv kunne følge med på dialogen.

Kunstig intelligens fremmer robotspråk

At roboter finner effektive måter å kommunisere på når de er overlatt til seg selv og sin egen kunstige intelligens, er ikke nytt. Det viser flere forskningsprosjekter som dette og dette.

Det kan ha visse fordeler - blant annet at det gjør systemene raskere.

Hvis en robot skal tygge seg gjennom avanserte data og kommunisere med robot-kollegaer, kan det gjøres langt mer effektivt hvis de har mulighet til å finne et felles internt kodespråk.

Problemet er at vi som mennesker ikke kan se hva som skjer, og det kan ha skremmende perspektiver.

Spesielt skaper det frykt hos de som mener at roboter vil overta verdensherredømmet.

Slik ser det ut når Bob og Alice forhandler.

© Screenshot: courtesy Facebook