Hvordan skyver en rakett seg framover i vakuum?

Hvis verdensrommet er et vakuum, har ikke raketter noe å skyve fra mot. Så hvordan akselererer de når de forlater jordas atmosfære?

Rakett

I verdensrommet kommer raketter seg framover ved å blåse ut gasser.

© NASA

Det kan være vanskelig å forstå hvordan en rakett kan akselerere eller skifte retning i verdensrommet, når den ikke kan dytte på bakken eller atmosfæren. Men raketter trenger ikke noe å skyve mot.

Den bruker en annen metode for å skape framdrift, både i verdensrommet og i atmosfæren.

Enklere fremdrift i verdensrommet

Fysikken bak romraketters framdrift er definert i den tredje loven for bevegelse, som Isaac Newton formulerte 1687. Loven lyder at det for hver kraft finnes en like stor og motsattrettet motkraft.

Det betyr for eksempel at en person som kaster en tung gjenstand framover – kraft – selv skyves litt bakover – motkraft. I raketten skyter motorer ut varme gasser som skyver raketten framover, som rekyl fra et pistolskudd.

Newtons lov gjelder både i atmosfæren og i vakuumet i verdensrommet. Faktisk beveger en rakett seg lettere framover i rommet – uten luftmotstand og langt fra jordas gravitasjonsfelt.

###

Feiltolket Newtons lover i nesten 50 år

Goddard er den moderne rakettens far.

© NASA

Journalistene i New York Times viste at de ikke hadde forstått Newtons lover da avisa 13. januar 1920 hånet rakettpioneren Robert Goddard og planene hans om å sende raketter ut i rommet.

Avisa kalte det absurd å tro at en rakett kunne fungere i vakuum, der den ikke hadde noe å skyve fra i.

Først dagen etter oppskytingen av måneraketten Apollo 11, 17. juli 1969, trykket avisa en rettelse.

###

I verdensrommet skyver atomer raketten framover

Når romfartøy forlater jordas atmosfære, kobler de noen ganger over til motorer som er basert på å skyte ioner – atomer med elektrisk ladning – ut med høy hastighet. Romsonden Dawn kom seg til dvergplaneten Ceres med en ion-motor som ikke trenger å være så kraftig for å fungere i vakuumet i verdensrommet.