Shutterstock

Hvor mye forurenser nyttårsfyrverkeri?

Jeg kom til å tenke på hvor mye det faktisk forurenser når vi skyter alt kruttet på nyttårsaften.

Et team av forskere fra Tsjekkia og Østerrike har undersøkt utslippene av skadelige partikler fra fyrverkeri på nyttårsaften. Konklusjonen er at nyttårsaften bør bli fulgt av en moralsk bakrus.

I Tyskland ble det for eksempel sluppet ut rundt 4000 tonn partikler til atmosfæren i løpet av nyttårsaften 2016/17. I München steg nivået av skadelige partikler til 26 ganger over det anbefalt nivået i EU, som er 50 mikrogram partikler per kubikkmeter luft.

Ifølge tyske myndigheter tilsvarer dette 15 prosent av de årlige partikkelutslippene fra trafikken.

810 904 raketter og annet fyrverkeri ble avfyrt på én time på Filippinene 1. januar 2016. Det er det høyeste tallet noensinne.

Forskerteamet beskriver nyttårsaften som en av de mest uvanlige forurensningshendelsene i atmosfæren i løpet av et år.

Partikler trenger inn i lungene

Fyrverkeriet avgir blant annet forurensende gasser kalt nitrogenoksider (NOx), som også slippes ut fra dieselbiler.

Tall fra Taiwan viser at mengden av fine partikler kalt PM2.5, som inneholder metaller som bly, strontium og magnesium, øker med opptil ti ganger. PM2.5-partiklene er mindre enn 2,5 mikrometer (milliondeler av en meter) og trenger derfor lett inn i lungene.

I tillegg kommer forurensning fra emballasjen til fyrverkeriet – for eksempel plasthetter til raketter – samt støyforurensning som hovedsakelig rammer dyr.
Det er mulig å kjøpe såkalt miljøvennlig fyrverkeri, som ifølge forskning publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology fra American Chemical Society slipper ut 15–65 prosent færre skadelige partikler. Men det endrer ikke på at fyrverkeriet fortsatt vil forurense betraktelig.