Papirfly

Slik lager du et perfekt papirfly

Med litt kunnskap og noen knep kan papirflyene dine bli enda bedre og morsommere. Vi viser deg hvordan du får et perfekt papirfly.

Noe av det fine med papirfly er at det er lett å komme i gang, men det er samtidig endeløse muligheter for optimering og nerderi for dem som vil bygge mer avanserte fly som flyr lengre og fortere.

Ferske papirflybyggere kan starte her. Er du øvet, kan du ev. hoppe lenger ned i artikkelen, der vi gir eksempler på mer avanserte modeller.

1. Hvorfor kan et papirfly fly?

Hvorfor flyr et papirfly overhodet? Det gjør det grunnleggende sett av de samme grunner som et virkelig fly, så vi starter med litt elementær aerodynamikk, som er fint å ha kjennskap til når du bretter papirfly.

Det er grunnleggende fire krefter som påvirker et fly – og et papirfly – i luften: oppdrift, trekkraft, motstand og tyngdekraft

Oppdrift

Oppdrift er den kraften som holder flyet i luften, og uten den ville ikke flyet kunne lette. Det er to modeller som illustrerer oppdrift:

Bernoulli-prinsippet (oppkalt etter den sveitsiske fysikeren Daniel Bernouille). Sett fra siden er en flyvinge ikke flat, men derimot kurvet. Formen er designet til å skape oppdrift, og det skjer med Bernoullis prinsipp: For å forstå det må vi først akseptere at luft vanligvis presser like mye på alle sider av et objekt.

Når et fly flyr fremover, deler luften seg når den treffer den forreste kanten av vingen og samles igjen ved den bakerste.

Profilen på vingen gjør at luften beveger seg lengre over vingen enn under, men i det samme tidsrom – luften over vingen beveger seg altså raskere.

Når luften på den måten får mer fart, blir det trykket det gir på vingen – lufttrykket – mindre. Da lufttrykket på oversiden av vingen er mindre enn lufttrykket under vingen, skapes det oppdrift. Det kalles Bernoullis prinsipp.

Oppdrift ifølge Newton En annen måte å forklare oppdrift på er ved hjelp av Newtons 3. lov: For hver aksjon er det en like stor og motsatt reaksjon.

Newtonsk oppdrift avhenger av vinkelen på vingen – eller "angrepsvinkelen".

Hvis den forreste kanten av vingen er dreid oppover, kan den innkommende luften treffe vingen på undersiden. Luften kastes nedover (aksjon) og skyver vingen oppover (reaksjon) – resultatet er oppdrift.

Tyngdekraft

Tyndekraft er den kraften som gjør at ting vi kaster opp i luften, kommer tilbake, og det er tyngdekraften som holder oss på bakken. Tyngdekraftens virkning på et papirfly er altså motsatt oppdriften: Mens oppdriften presser papirflyet opp, trekker tyngdekraften motsatt vei.

Så lenge de to kreftene er like store og motsatt rettet, holder papirflyet seg i luften.

Trekkraft

Trekkraft er den kraften som får papirflyet til å bevege seg fremover gjennom luften. På et ekte fly skapes trekkraften av propeller eller motorer. Med et papirfly skapes trekkraften når du kaster flyet i været. Uten trekket ville ikke flyet få oppdrift.

Luftmotstand

Luftmotstand er den kraften som trekker motsatt og senker flyets fart. Luftmotstand oppstår når luften som passerer flyet, skaper friksjon. Når flyet beveger seg fremover, må det skyve vekk luftmolekyler. Når luftmolekylene presses rundt flyet, støter det inn i andre luftmolekyler og det oppstår friksjon – og luftmotstand – akkurat som når man sykler i motvind.

De fire kreftene på flyet virker motsatt hverandre: Oppdrift og trekkraft holder flyet i luften og i fart, mens tyngdekraften og luftmotstanden arbeider imot.

Tyngdekraften kan vi ikke gjøre noe med, men vi kan forsøke å minimere luftmotstanden og øke trekkraft og oppdrift.

Det får et papirfly til å fly bra.

2. Papirflyet må være stabilt

Vi vet at du er utålmodig, og om litt kommer vi til selve flymodellene – men først litt om stabilitet – for papirflyet kan være aldri så fint brettet, men hvis det ikke er stabilt, har du et problem, og papirflyet styrter fort i bakken.

Omvendt, hvis flyet er stabilt, kan det rette seg opp i tilfelle du har kastet det dårlig eller det kommer et vindkast.

Man snakker om tre former for stabilitet: pitch, retning og spinn.

Pitch-stabilitet

Pitch-stabilitet får papirflyet til å fly fremover gjennom luften i en jevn fart uten å stupe eller stige. Hvis nesen på flyet peker for mye oppover, vil farten avta, og hvis den peker nedover, vil den stige.

Hvis stabiliteten skal være god, må flyets tyngdepunkt ligge i et bestemt og meget lite område på ca. 1 cm på papirflyets skrog.

Ligger tyngdepunktet foran det området, stuper flyet, og ligger det bak det, vil flyet steile.

Prøv å kaste papirflyet for å se om det ligger stabilt. Plasser ev. en binders i tuppen for å gjøre den tyngre, og flytt gradvis bindersen tilbake til flyet ligger stabilt.

Retningsstabilitet

En annen viktig egenskap er retningsstabiliteten. Hvis den ikke er i orden, vil flyet trekke mot venstre eller mot høyre.

For å forbedre retningsstabiliteten kan man brette en finne på den bakerste delen av flyet som vil motvirke at flyet dreier til siden. Man kan også brette flyets vingespisser opp eller ned.

Spinnstabilitet

Den tredje formen for stabilitet du må holde øye med, er spinnstabiliteten. En god spinnstabilitet sikrer at flyet enten beveger seg i en rett linje eller i en rolig, konstant kurve. Er ikke spinnstabiliteten i orden, vil flyet bevege seg i en sirkel som blir stadig snevrere, før det styrter i bakken i en spiralbevegelse.

Dette er et vanlig problem, men lett å rette opp. Løsningen er å betrakte flyet fra spissen og så brette vingene litt opp slik at de sammen med skroget danner en y-form. Og husk at vingene skal være symmetriske.

Y-form

3. Generelle tips

Bretteteknikk

Det er ekstremt viktig at du bretter papirflyet nøyaktig. Unøyaktige bretter og myke kanter kan forskyve seg slik at designen blir upresis og luftmotstanden økes.

Kantene må være helt skarpe, og det blir de ved at du presser ned med tommelfingeren eller en linjal og trekker mot deg langs bretten. Det gir skarpe kanter og mer presise fly.

Velg riktig papir

Papirflyets flygeevner avhenger ikke minst av papiret du bruker. Og hvilket papir som er best, avhenger også av hvilken modell du bygger.

Generelt vil for lett papir minske stabiliteten og gjøre at flyet ikke kan bære seg selv, mens for tungt papir eller papp får mesterverket til å klappe sammen som en våt klut.

De fleste papirflyentusiaster anbefaler vanlig A4-ark i 80 gramskvalitet, dvs. standard skriverpapir.

Du vil kunne minimere friksjon ved å velge en litt blankere type papir, men det kan samtidig gå ut over stabiliteten fordi de forskjellige delene av papiret holdes dårligere sammen.

4. Tre papirflymodeller

Papirflykonstruksjon er mye smak-og-behag.

Noen sverger til spisse, lanseformede typer, andre til brede modeller som svever rolig av sted, og andre igjen foretrekker sinnrikt brettede origamiaktige fly som nærmest er naturtro miniatyrer av jagere.

Det morsomste er å finne på sine egne fly, men ulempen er at man ofte gjør det samme som man alltid har gjort. Men med rådene og tipsene over, skulle det være mulig å optimere de gode gamle modellene.

Hvis du allikevel har lyst til å prøve noe nytt, er det tre modeller til inspirasjon:

  • Den lette: CONDOR

Dette flyet har veldig god oppdrift ved rolig tempo og svever fint gjennom rommet.

  • Den halv-lette: BULLET

Ikke superstabil, men svært rask. Strømlinjet og pilaktig fly der nøyaktighet i brettene er viktig.

  • Verdens beste papirfly: THE JOHN COLLINS

Verdensrekorden i kast med papirfly er 64,14 meter, og den ble satt av den amerikanske quarterbacken Joe Ayoob i 2012.

Flyet han kastet, var konstruert av John Collins, også kalt The Paper Airplane Guy.

Her viser John Collins hvordan han bretter flyet:

Og dette videoklippet viser Joe Ayoobs rekordflygning: