Shutterstock/ Herr Loeffler
Lader

Oppsiktsvekkende oppdagelse om lading av elbiler

Et amerikansk selskap har undersøkt nesten 13 000 Teslaer for å finne ut hvordan hurtiglading og langsom lading påvirker batteriet.

Det finnes mange tips om hvordan du best lader elbilen din for å maksimere batterikapasiteten.

Ett av dem er at hurtiglading, også kjent som DC, er mer belastende for batteriet enn langsommere lading, også kjent som AC.

Nå har et amerikansk analyseselskap sett på data fra hele 12 500 Teslaer for å finne ut hvordan de to lademetodene påvirker batteriets rekkevidde over tid.

Og resultatene er tydelige.

Analyseselskapet Recurrent Auto har sett på batteriforringelsen i Tesla Model 3 og Model Y, der hurtiglading sto for rundt 90 prosent av ladingen, og sammenlignet dem med Teslaer der hurtigladere ble brukt maksimalt 10 prosent av tiden.

Ingen store forskjeller

Tallene viste at batteriets rekkevidde var omtrent det samme uavhengig av lademetode. Med andre ord var det tilsynelatende ingen signifikante forskjeller i batteriets tilstand målt over for eksempel 1000 og 2000 dager.

Dette får selskapet til å konkludere med at sporadisk hurtiglading ikke ser ut til å skade batteriet.

Selv om konklusjonen kanskje strider mot en utbredt oppfatning, er ikke Søren W. Rasmussen overrasket. Han er leder av komiteen som kårer årets bil i Europa, og bilteknisk redaktør i FDM, Danmarks største interesseorganisasjon for bileiere.

«Elbilene gjør det mye bedre enn vi fryktet tidligere», sier bilredaktøren til Illustrert Vitenskap.

Slik tar du vare på batteriet når du lader det

Det finnes eksempler på tilfeller der batteriene ble svekket av hurtiglading, men Rasmussen sier at mye har skjedd siden den gang.

«Åtte år gamle elbiler har typisk en batteriteknologi som er svært forskjellig fra den vi har i dag, så det er vanskelig å trekke paralleller», sier han.

Ifølge Rasmussen er et av de store tekniske gjennombruddene innen batteriteknologien en bedre og langt mer avansert temperaturstyring, der en varmepumpe enten varmer opp eller kjøler ned batteriet avhengig av utetemperaturen.

Dette sikrer at batteriet alltid har riktig driftstemperatur, noe som forlenger levetiden.

© Ken Ikeda Madsen/Recurrent Auto

Grafen viser en sammenligning mellom hurtiglading og langsom lading, der den blå linjen er hyppig hurtiglading og den grønne er sjelden hurtiglading. Testen er utført på 6300 Tesla Model 3-biler. Som du kan se, er det nesten ingen forskjell.
X-akse: antall dager x 1000
Y-akse: prosent av rekkevidde

Graf
© Ken Ikeda Madsen/ Recurrent Auto

Grafen viser en sammenligning mellom hurtiglading og langsom lading, der den blå linjen er hyppig hurtiglading og den grønne er sjelden hurtiglading. Testen er utført på 4400 Tesla Model Y-biler. Som du kan se, er det nesten ingen forskjell.
X-akse: antall dager x 2000
Y-akse: prosent av rekkevidde

Og den forbedrede batteribeskyttelsen gjelder ikke bare Teslaer.

Derfor mener Rasmussen at resultatene fra studien også kan overføres til andre elbiler, selv om det er mangel på solide data.

«Det er en trend som ser ut til å holde seg. De fleste eksperter på området vil si at man kan hurtiglade bilen ofte fordi batteriet har en måte å håndtere strømmen på som gjør at effekten settes ned», sier han.

Veksling mellom de to ladetypene er likevel bra, forklarer han.

«Du kan bruke hurtigladeren ofte. Vi anbefaler bare at du av og til lader den med det som kalles AC-lading, for eksempel en gang i måneden», sier han.

Selskapet som står bak analysen, understreker at det fortsatt er vanskelig å fastslå hvor mye rutinemessig hurtiglading over fem, ti eller tjue år påvirker batteriets helse.