NASA

Nasa gjenoppfinner vingen

Propeller som går på strøm, kan bety mye mindre vinger på fremtidens fly. Det gir bedre oppdrift og reduserer turbulensen om bord på flyet.

Propeller hjelper flyets oppdrift

Ingeniører fra Nasa tester et nytt konsept som kan endre flyenes utseende radikalt. Idéen er å forsyne fly med et stort antall små, elektriske propeller som blåser ekstra luft over vingene slik at de gir mer oppdrift.

Konsekvensen er fly som kan lette og lande med mye mindre vinger.

Det grunnleggende prinsippet bak «blown ving» er at den luften som de små propellene blåser over vingens overflate, beveger seg raskere enn den luften som ellers suser over vingen når flyet akselererer for å lette.

Propellene får det med andre ord til å virke som om flyet beveger seg raskere enn det egentlig gjør, noe som øker oppdriften.

Mindre vinger er en fordel

Konseptet er en nyskapende løsning på flykonstruktørenes evige dilemma: Hvis et fly utstyres med store vinger, oppnår det mer oppdrift og kan lette på en kortere rullebane, men til gjengjeld er store vinger en ulempe når flyet først er i lufta og har nådd marsjfarten.

Da øker de store vingene luftmotstanden og gjør flyet mer følsomt overfor turbulens.

Mange små propeller gir muligheter for mye mindre vinger. Konseptet er testet på en vinge montert på en lastebil.

© NASA

Første eldrevne fly skal snart testes

«Blown ving»-konseptet kan brukes i kombinasjon med motorer som bruker vanlig flydrivstoff, men blir enda mer relevant for framtidens elektriske fly.

Inntil videre har Nasa gjennomført forsøk med en testvinge montert på en lastebil for å undersøke luftstrømmene over den.

Det første flyet som forsynes med «blown wind»-vinger blir det eksperimentelle NASA X-57 Maxwell, som testes i løpet av 2019.