Shutterstock

Nå skal flyene bekjempe isen selv

Et nytt belegg bruker solenergi til å smelte is på flyvinger raskere, billigere og mer miljøvennlig enn dagens metoder.

Frost er en plage for flyselskapene. Is på vingene skaper både utgiver og forsinkelser. Og metodene som brukes for å fjerne dem, er skadelige for miljøet.

I dag sprøyter man glykolholdig væske over flyet, men det skal det blir mulig å unngå i framtiden.

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology i USA har funnet opp et belegg til overflaten av flyvingen som gjør at isen smelter.

Unikt materiale suger opp solstråler

Belegget består av tre lag: et solabsorberende lag, et varmefordelende lag og et isolerende lag. Systemet gjør at varmen blir absorbert, men ikke overført nedover i materialet.

Det solabsorberende laget består av materialet cermet – en blanding av metall og keramikk som kan suge opp 95 prosent av energien i solstrålene.

Materialet kan smelte isen på flyvingen, men det krever at hele vingen utsettes for sollys. Derfor la forskerne til et varmefordelende lag av aluminium. Det nederste laget består av et isolerende skumprodukt.

Tre lag smelter isen

Forskere har utviklet et belegg som består av tre lag. Det gjør sollys om til varme som fordeles og smelter isen på hele vingen.

Absorberende lag

av materialet cermet, som består av metall og keramikk, fanger opp energien fra solstrålene og varmes opp.

1

Fordelende lag

av aluminium transporterer varmen utover hele overflaten av vingen.

2

Isolerende lag

av skum gjør at varmen holder seg på overflaten og ikke overføres nedover i vingen.

3
©

Da forskerne testet belegget, fant de ut at det ikke var nødvendig å smelte all isen.

Når belegget ble utsatt for lys, skapte den en tynn film av vann under isen som fikk den til å skli av.

Isdråber glider af flyvingen

Smeltende is skaper en tynn film av vann under isen, slik at den glir av vingen.

© The Varanasi Research Group

40 sekunder

© The Varanasi Research Group

60 sekunder

© The Varanasi Research Group

80 sekunder

Belegget vil som regel forhindre at det dannes is på vingene fordi den holdes varm hele tiden.

Det nye belegget kan også brukes på vindmøllevinger og høyspentledninger, der is også er et stort problem.

Belegget kan enten tilføres ved å lime det på eller ved å spraymale det på materialene lag for lag.