Shutterstock

Nå skal ubåter og fly kommunisere

I årevis har ingeniører revet seg i håret over at ubåter ikke kan kommunisere med fly. Nå har forskere fra MIT funnet opp en avansert miniradar som løser problemet.

I årevis har ingeniører revet seg i håret over at ubåter ikke kan kommunisere med fly. Men det har forskere ved MIT i USA nå funnet en løsning på.

En ny radar kan oppdage selv ørsmå krusninger på vannoverflaten. Det innebærer at fly snart kan registrere signalene fra sonaren til ubåter på havets overflate.

© Shutterstock & Ken Ikeda

Overflaten oversetter sonar til radar

En ny radar kan oppdage selv ørsmå krusninger på vannoverflaten. Det innebærer at fly snart kan registrere signalene fra sonaren til ubåter på havets overflate.

Lyd stiger mot overflaten

Lydimpulsene fra ubåtens sonar skaper trykkbølger opp mot overflaten.

Overflaten beveger seg

Trykkbølgene får overflaten til å bevege seg.

Radar avleser vannoverflaten

Radarimpulser reflekteres av overflaten, og selv små endringer i avstanden mellom flyet og overflaten registreres.

Hvordan er det mulig?

Ubåter sender ut lydbølger med sonar, og de bølgene beveger seg gjennom vann, mens fly bruker radiobølger eller radar, elektromagnetiske bølger som fungerer i luft. Derfor har vannoverflaten vært en uoverstigelig hindring.

Forskergruppen fra MIT har funnet opp en metode som kan «oversette» lydbølgene til signaler som kan registreres med en radar. Ideen er å utnytte en radar med bølgelengder som er vesentlig kortere enn de som vanligvis brukes – en såkalt millimeterradar.

Millimeterradar kan registrere de små krusningene på vannoverflaten som oppstår når lydbølger fra en sonar treffer den nedenfra. Dermed utnytter forskerne vannoverflaten som et medium for å oversette signalene.

Bli med i laboratoriet: Se hvordan forskere fra Massachusetts Institute of Technology sender digitale meldinger fra en høyttaler under vann til en radar i luften.

I laboratoriet har de klart å overføre beskjeden «Hello from under water» fra en undervannshøyttaler til en millimeterradar.

Forskerne testet også systemet i et basseng, der de kunne avkode signalene selv om det både var akustiske forstyrrelser under vann og opptil åtte centimeter høye bølger på vannoverflaten.

Forskerne vil nå forbedre teknologien. Det skaper helt nye muligheter: Biologer kan for eksempel bruke droner til å samle inn informasjon om temperatur- og strømforhold fra undervannssensorer. Det vil også bli lettere å finne fly som har havarert til sjøs.