Hvor nøyaktig kan man spore en mobiltelefon?

Kan man fastslå nøyaktig hvor en bruker av en mobiltelefon er? Og er det nyttig å vite?

Satellitt sporer telefonsignal
© Shutterstock

En aktivert mobiltelefon utveksler informasjon med mobilmastene, og når man snakker i den, sendes det ut impulser. Ved å måle tidsforskyvningen kan man med bare noen hundre meters avvik regne ut hvor langt unna masten telefonen befinner seg. Og med data fra flere master, kan posisjonen fastslås med få meters nøyaktighet. Forskere ved Massachusetts Institute of Technology har nylig påvist hvor effektivt man kan spore. De fikk tilgang til data fra Østerrikes største mobiltelefonselskap og lagde et 3D-bilde av mobiltrafikken på en vanlig hverdag i Graz, som er Østerrikes nest største by. Bildet som består av en type høydekurver, var del av en kunstutstilling der det vakte stor oppsikt. Men teknikken kan også få en praktisk anvendelse. Myndighetene kan for eksempel bruke slike bilder i trafikkplanleggingen, og for taxiselskapene kan det være nyttig å vite hvor folk befinner seg og trafikkgrunnlaget er størst. Dessuten er bildene nyttige for utarbeidelse av evakueringsplaner.