Hvor er meldingen når mobiltelefonen er slått av?

Når man sender en sms til en mobil som er slått av, blir den først mottatt når telefonen slås på igjen. Hvor i all verden befinner sms-en seg imens?

Cell phone

En sms blir ikke sendt direkte til mottageren. Fra avsenderens mobiltelefon blir meldingen sendt til en dataserver hos teleselskapet. Der blir den lagret, som regel bare i ganske kort tid, mens teleselskapet sporer opp mottagerens mobiltelefon.

Deretter blir den sendt fra serveren til mottageren. I de aller fleste tilfellene går sms-en igjennom ved første forsøk, men har mottageren slått av telefonen, blir det automatisk og etter noen minutter gjort et nytt forsøk.

Første sms ble sendt i 1992

Prosedyrene varierer fra ett selskap til et annet, men vanligvis blir en sms i første omgang sendt videre etter noen minutter. Mislykkes man nok en gang med å levere den, prøver serveren med cirka en times mellomrom. Er det fremdeles umulig å få avlevert meldingen, senkes frekvensen slik at sms-en for eksempel bare blir forsøkt sendt videre hver 11. time.

Etter noen døgns forgjeves forsøk på å levere, blir sms-en slettet.

Sms står for ”short message service” og er et system som norske ingeniører utviklet for cirka 20 år siden. Den første sms-en ble sendt i 1992, og da hadde ingen fantasi til å forestille seg hvor populære de små tekst-meldingene en dag ville bli.

Sms-er er lavt prioritert, så hvis det er stor trafikk på nettet, kan man iblant oppleve at en sms først mottas etter flere minutter og til og med timer.