Cell phone

Hvor er meldingen når mobiltelefonen er slått av?

Når man sender en sms til en mobil som er slått av, blir den først mottatt når telefonen slås på igjen. Hvor i all verden befinner sms-en seg imens?

En sms blir ikke sendt direkte til mottageren. Fra avsenderens mobiltelefon blir meldingen sendt til en dataserver hos teleselskapet. Der blir den lagret, som regel bare i ganske kort tid, mens teleselskapet sporer opp mottagerens mobiltelefon.

Deretter blir den sendt fra serveren til mottageren. I de aller fleste tilfellene går sms-en igjennom ved første forsøk, men har mottageren slått av telefonen, blir det automatisk og etter noen minutter gjort et nytt forsøk.

Første sms ble sendt i 1992

Prosedyrene varierer fra ett selskap til et annet, men vanligvis blir en sms i første omgang sendt videre etter noen minutter. Mislykkes man nok en gang med å levere den, prøver serveren med cirka en times mellomrom. Er det fremdeles umulig å få avlevert meldingen, senkes frekvensen slik at sms-en for eksempel bare blir forsøkt sendt videre hver 11. time.

Etter noen døgns forgjeves forsøk på å levere, blir sms-en slettet.

Sms står for ”short message service” og er et system som norske ingeniører utviklet for cirka 20 år siden. Den første sms-en ble sendt i 1992, og da hadde ingen fantasi til å forestille seg hvor populære de små tekst-meldingene en dag ville bli.

Sms-er er lavt prioritert, så hvis det er stor trafikk på nettet, kan man iblant oppleve at en sms først mottas etter flere minutter og til og med timer.