Shutterstock

Derfor taber din mobiltelefon strøm i kulden

Kulde kan få de kjemiske reaksjonene i mobilbatteriet til å gå så sakte at telefonen tror batteriet er dødt.

Et batteri fungerer via kjemiske reaksjoner, og de skjer oftere jo mer molekylene beveger seg.

Sjansen for at de støter inn i hverandre og skaper en reaksjon, er større ved høye temperaturer, for da beveger molekyler seg raskere. I kaldt vær synker hastigheten av de kjemiske reaksjonene i et batteri, som derfor virker dårligere.

Kulde demper reaksjoner i batteriet

Et batteri virker ved kjemiske prosesser, der ioner og elektroner vandrer gjennom batteriet og skaper strøm. I kaldt vær senkes hyppigheten av reaksjonene.

Vandrende elektroner skaper strømmen

Når du skrur på telefonen, oppstår spenningsforskjell i batteriet. I den såkalte redoksprosessen vandrer litiumioner (grå kuler) fra batteriets minuspol, anoden, til plusspolen, katoden. Elektronene (blå kuler) vil følge etter, men kan ikke bevege seg gjennom væsken, elektrolytten, i batteriet. Den eneste veien til katoden er via den kretsen batteriet er koblet til, for eksempel en telefon, som dermed får strøm.

1

Kulde sløver prosessene

I frostvær senker kulden hyppigheten av redoks­prosessene, slik at mindre strøm flyter ut i telefonen. I noen tilfeller kan strømtilførselen bli så lav at telefonen registrerer batteriet som dødt. Også oppladning går saktere i lave temperaturer.

2
© Henrik Dalhoff

Hvis batteriet for eksempel skal drive en smarttelefon, kan kulda senke frekvensen av de kjemiske reaksjonene så mye at telefonen tror batteriet er tomt.

Strøm flyter gjennom kretsene, men molekylene beveger seg så langsomt og skaper så få reaksjoner at det ser ut som om batterier «mister strøm» i kulda.

Bruk mobilen i varmen, oppbevar kaldt

Det betyr imidlertid ikke at du skal legge telefonen på radiatoren.

Hvis du gjerne vil ha batteriet til å vare så lenge som mulig, er det faktisk smart å oppbevare det kaldt. Det skjer stadig vekk spontane reaksjoner i et batteri – det er derfor det lader seg gradvis ut selv om det ikke er i bruk, men hvis det ligger kjølig, for eksempel om natten, vil det vare lenger.