Shutterstock
Bliv forsker med din telefon

Bli forsker med telefonen din

Ta opp telefonen og sett i gang. Med et trykk på skjermen kan du hjelpe forskerne med å utvikle skarpere værvarsler, kartlegge klodens dyrearter og bekjempe støyforurensning. Se her hvordan du kommer i gang.

Hva er det som kan måle luftfuktighet, akselerasjon og lufttrykk, telle skritt og ta bilder? Du sitter sannsynligvis med den i hånden akkurat nå.

Mobiltelefoner er spekket med måleutstyr, og nå oppfordrer verdens ledende forskere oss om å bruke alle de sensorene i vitenskapens tjeneste.

Les videre og finn ut hvordan du kommer i gang med å bruke noen av telefonens innebygde instrumenter til å levere viktige data til forskerne.

GPS-antenne

GPS-koordinater for observasjoner av dyr, planter og sopp kan hjelpe forskere med å studere biologisk mangfold rundt om på jorden.

Billeder af planter

Bilder av planter forsynt med GPS-koordinater kan hjelpe forskning på biologisk mangfold.

© NPS/Jessica Weinberg McClosky

Fang livets mangfold med et klikk

Neste gang du støter på en fargerik plante, et uvanlig dyr eller en sjelden sopp, kan du lett og raskt bidra til den verdensomspennende forskningen på biologisk mangfold.

Telefonen din har en antenne som tar imot signaler fra GPS-satellitter. Ut fra satellittenes posisjon og den tiden det tar signalet å tilbakelegge avstanden til telefonen, blir koordinatene dine på kartet regnet ut.

Når du tar et bilde, forsynes det automatisk med koordinatene. Det kan hjelpe forskere gjennom appen iNaturalist.

Bilder av dyr eller planter med tilhørende GPS-koordinater legges via appen inn i databasen Global Biodiversity Information Facility, som alle forskere kan bruke gratis.

Dermed kan de danne seg et overblikk over hvor i verden ulike arter trives.

Appen iNaturalist iPhone

Via appen iNaturalist legges bilder av dyr, planter og sopp inn i en internasjonal forskningsdatabase.

© Shutterstock
 • Hva: levested for ulike arter
 • Hvor: overalt, for eksempel på verandaen eller i skogen
 • Hvordan: Foto, tid og sted lastes opp til iNaturalist. Les mer og finn appen her.

Magnetisk sensor

Målinger av magnetisme rundt deg kan hjelpe forskerne med å forstå jordens magnetfelt.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetfelt strekker seg ut i verdensrommet og skjermer blant annet planeten mot den strømmen av partikler solen sender ut, og som kalles solvinden.

© Shutterstock

Mål jordens magnetfelt på turen

Telefonen din har et magnetometer som får kompasset til å vise deg retningen mot den magnetiske nordpolen.

Magnetometeret virker ved at telefonen sender strøm gjennom en tynn leder av metall. Elektronene i strømmen blir deretter bøyd av til den ene eller den andre siden avhengig av retningen og styrken på magnetfeltet rundt telefonen.

Dermed kan magnetometeret måle styrken til magnetfeltet i tre dimensjoner.

Når du går tur med hunden eller tar en joggetur, kan telefonen altså fortløpende måle magnetfeltets styrke. Disse målingene kan hjelpe forskere som vil vite mer om jordens magnetfelt og blant annet utvikle mer presist navigasjonsutstyr.

Du kan enkelt laste opp data fra magnetometeret på telefonen din slik at forskerne kan få glede av det.

Appen CrowdMag på iPhone

Via appen CrowdMag laster folk opp lokale data om jordens magnetfelt.

© CrowdMag/NOAA
 • Hva: måling av magnetfelt i tre dimensjoner
 • Hvor: hvor som helst på en rute du ofte tar
 • Hvordan: Aktiver appen CrowdMag når du går eller løper en tur. Les mer her.

Mikrofon

Med mikrofonen i telefonen kan du hjelpe forskerne med å kartlegge støyforurensning og utvikle løsninger på problemet.

Telefon og støj
© Shutterstock

Hjelp med å håndtere bråket

Støy er et økende problem i verden – ikke minst hvis du bor i en større by – og kan blant annet medføre stress, høyt blodtrykk og søvnproblemer.

Derfor er støyforskere interessert i å kartlegge hvor støyen er verst, og hvordan den kan dempes.

Mikrofonen i telefonen kan måle støynivået rundt deg via appen NoiseTube. Når du måler støy med NoiseTube, leverer du viktige data til forskernes kartlegging av støy, særlig i større byer.

Og slike målinger er verdifulle data for forskerne som på en presis måte kan kartlegge skadelig støyforurensning slik at den kan unngås, dempes eller flyttes til mindre trafikkerte områder.

Når du laster opp data til NoiseTube, kan du legge til detaljer for å gjøre forskernes jobb lettere. Du kan blant annet markere hvor du mener støyen stammer fra – er det for eksempel en vifte eller et kjøretøy? – og i hvor stor grad du bråket plager deg.

Appen NoiseTube iPhone

Appen NoiseTube måler støyforurensning i omgivelsene dine.

© www.NoiseTube.net & Shutterstock
 • Hva: støymåling
 • Hvor: først og fremst i større byer
 • Hvordan: Ta opp støy rundt deg med appen NoiseTube. Les mer her.

Lasermåler

De nyeste telefonene har en laserenhet som kan utføre detaljerte målinger av blant annet kyster som trekker seg tilbake.

Møns Klint

Hvert år forsvinner i gjennomsnitt 2–4 centimeter av Møns Klint i Danmark.

© Shutterstock

Laser måler kystens bevegelser

De nyeste mobilene har en innebyggd lasersensor som kalles lidar. Den sender ut hundrevis av laserpulser i alle retninger hvert sekund og måler så hvor lang tid de bruker på å reflekteres tilbake. Dermed kan lidaren måle avstanden til alle gjenstander rundt deg og tegne et 3D-kart over omgivelsene.

Funksjonen bruker forskere nå til å måle hvordan og hvor raskt utsatte kyststrekninger med leirskrenter eroderer og flytter på seg.

Geografer ved Københavns Universitet som forsker på erosjon, vil nå anmode innbyggere i kystområder om å sende inn data som viser hvor raskt kysten endrer seg, og hvor raskt leirskrenter flyter seg innover i landet.

Bønder som har åkrer bak leirskrentene, vil for eksempel bli glade for å vite hvor raskt havet spiser seg inn i leirskrentene.

Laserteknologien lidar

Laserteknologien lidar, som finnes i de nyeste mobilene, kan lage 3D-kart over omgivelsene.

© www.hydro-international.com & Shutterstock
 • Hva: 3D-skanning av leirskrent ved hjelp av laser
 • Hvor: skrenter ved kysten, for eksempel i Danmark
 • Hvordan: Forskere ved Københavns Universitet vil utvikle en app til interesserte brukere.

Trykkmåler

Telefonen din kan måle lufttrykk og dermed hjelpe meteorologer med å forutsi været.

Luftfoto tryk
© Shutterstock

Telefonen din kan gi bedre værvarsler

Mange mobiler er utstyrt med et barometer, som måler trykket i luften.

Barometeret består av en membran som beveger seg i takt med lufttrykket og presser på en såkalt piezoelektrisk sensor som gjør om bevegelsen til et elektrisk signal.

Trykkforskjeller i atmosfæren er avgjørende for hvordan været utvikler seg. Derfor kan trykkmålinger forsynt med GPS-koordinater brukes av forskere til å lage mer presise lokale værvarsler.

Slik virker barometeret

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

1: Krystaller er nøytrale

Barometeret i en mobil inneholder krystaller som består av molekyler som er elektrisk positive i den ene enden og elektrisk negative i den andre, men som ligger i ulike retninger slik at de til sammen danner en nøytral overflate.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

2: Trykk skyver på molekyler

Trykket i luften bøyer en elastisk membran som presser på krystallene, som derfor begynner å legge seg i samme retning og dermed skape en positiv og en negativ ende. Dermed dannes det en spenningsforskjell mellom de to sidene.

Trykmåler grafik
© Shutterstock & BiM

3: Spenningen stiger

Jo høyere trykk, jo mer peker molekylene samme vei, noe som får spenningsforskjellen til å stige. Dermed blir trykk fra luften til slutt omsatt til en spenning som kan måles i en elektrisk krets.

Portalen PressureNet samler trykkmålinger fra telefonene til folk og bruker disse dataene til å utvikle mer nøyaktige værvarsler.

Tidligere kunne forskere bare bruke målinger av lufttrykk fra stasjonære og dyre værstasjoner, men nå kan de få mange flere målinger fra mobilene våre – også langt fra værstasjonene.

Trykmåling med portalen PressureNet

Målinger av lufttrykk samles på portalen PressureNet og hjelper forskerne med mer nøyaktige værvarsler.

© www.iphonetricks.org
 • Hva: trykkmålinger som logges med tidspunkt og sted
 • Hvor: overalt, men bare utendørs
 • Hvordan: Målinger av lufttrykk samles hos PressureNet. Les mer her.