Shutterstock

Salat i hyller skal redde klimaet

Ved å dyrke planter vertikalt vil et nordisk firma spare både plass, vann og CO2 i framtidens matvareproduksjon.

Framtidens mat skal dyrkes i varehus midt i storbyen. Danske Nordic Harvest mener det såkalte vertikale landbruket er en av de løsningene som kan redde klimaet.

I en 7000 kvadratmeter stor lagerbygning har bedriften satt i gang en omfattende planteproduksjon.

I hyllesystemer sår de salat og krydderurter i gjødslet vann, og i stedet for sollys har plantene spesialdesignede LED-lamper.

Lampene gjør det mulig å dyrke vertikalt: Når hver plante får adgang til sitt eget lys, trenger man ikke bekymre seg for skygge fra hyllen over.

🎬 Utforsk løsningene til Nordic Harvest:

Dyrker 250 ganger mer mat enn utendørs

Plassutnyttelsen er et av det vertikale landbrukets salgspunkter. Ved å plassere plantene helt tett og i flere lag, kan man produsere matvarer på et betydelig mindre areal enn ved vanlig landbruk.

Hvis begge typer landbruk fikk samme mengde plass, ville man ifølge Nordic Harvest faktisk kunne dyrke 250 ganger mer mat ved vertikal dyrking. Metoden gjør dyrkingsformen spesielt attraktiv for storbyområder, der plassen allerede er begrenset.

Samtidig er klimafordelene mange: Ikke nok med at man vil kunne frigjøre arealer til gjenplanting av skog: Matvareproduksjon midt i byen reduserer også behovet for forurensende transport.

Hvis ikke salaten må transporteres langveis fra, vil utslippene av CO2 kunne reduseres merkbart.

Unngår farlige bakterier og skadedyr

Nordic Harvest bruker såkalt hydroponisk dyrking, dyrking i vann uten jord. Fordelen er at plantene lettere og mer direkte kan få næring.

Når man gjødsler jord med for eksempel dyregjødsel eller dødt plantemateriale, må dette først brytes ned av sopp eller bakterier, slik at plantenes røtter kan ta opp næringsstoffene. Men når røttene plasseres rett i næringsrikt vann, blir bakteriene overflødige.

Dermed risikerer plantene heller ikke å bli syke av eventuelle farlige bakterier eller skadedyr i jorden. Samtidig sparer man store mengder vann i produksjonen, siden det ikke er nødvendig å vanne eller skylle plantene i samme grad som ellers.

Ifølge Nordic Harvest er vannforbruket 95 prosent mindre enn ved normalt landbruk.

Trærne – eller salaten – vokser imidlertid ikke inn i himmelen. Det vertikale landbrukets LED-lamper sluker store mengder strøm, noe som kan skape ytterligere klimabelastning. Nordic Harvest bruker derfor av bærekraftig strøm fra vindmøller.