Er oppvarmet mat fra mikroovn lite sunn?

Mange hevder at det er skadelig å spise mikroovnsoppvarmet mat, men hvordan foregår egentlig oppvarmingen?

Micro wave oven

Når vi varmer opp mat i en mikrobølgeovn, overfører vi én type energi – elektromagnetisk stråling – til en annen type energi – varme. Derfor er det overhodet ingen risiko knyttet til inntak av mat fra en mikrobølgeovn.

Mikrobølger er elektromagnetisk stråling med en bestemt bølgelengde og en bestemt mengde energi. I sammenstøtet mellom mikrobølgene og vannmolekylene i maten overføres energien til vannmolekylene som da settes i bevegelse.

De begynner å vibrere og dytter, drar og slår inn i hverandre, og på den måten forplanter varmen fra vannmolekylenes bevegelse seg gjenneom hele matvaren. Mat som er lagd i mikrobølgeovn, blir altså ikke tilført fremmede stoffer.

Noen næringsstoffer og vitaminer blir ødelagt under oppvarming, men det blir de også i en vanlig ovn, mens andre næringsstoffer tas lettere opp i kroppen når maten er varmet opp.

Vibrerende vann varmer opp maten

Mikrobølgene dannes av en magnetron og føres inn i ovnen gjennom et metallrør. Bølgene reflekteres av metallet på innsiden av ovnen, og ved hjelp av en metallpropell spres energien i hele ovnen. Når mikrobølgene tas opp av maten, setter de vannmolekylene i bevegelse. Molekylene beveger seg så raskt at det utvikles varme, og denne varmen gjør maten spiseklar.

Micro wave explanation