Shutterstock

Hvorfor renner øynene når man skjærer løk?

Jeg begynner ofte å gråte når jeg skjærer løk. Hvorfor er det slik, og finnes det en måte å unngå det på?

Når man piller eller skjærer i en løk, blir det frigitt visse enzymer i løken, såkalte allinaser. Allinasene reagerer med svovelholdige aminosyrer i løken og danner stoffet syn-propanethial-S-oksid.

Det er denne kjemiske substansen som fremkaller tårer i øyet. Når stoffet kommer i kontakt med øyets hornhinne, sendes det elektrokjemiske signaler til hjernen, som gir tårekjertlene beskjed om å produsere tårer.

Dette er en naturlig reaksjon når øyet blir utsatt for en kjemisk substans som virker irriterende på det. Vanligvis er den sviende følelsen i øynene verst til å begynne med.

Det skyldes at syn-propanethial-S-oksid får maksimal konsentrasjon etter cirka 30 sekunder, og deretter blir den gradvis redusert.

Tårene kan unngås på flere måter, for eksempel ved å varme opp løken før den blir skåret. Dermed endrer enzymene egenskaper slik at det ikke lenger kan dannes syn-propanethial-S-oksid.