Hvorfor må mat fryses ned til –18 grader?

Hvorfor er mat mer holdbar ved –18 grader enn ved –10 grader?

© Shutterstock

Det er to årsaker til at mat holder seg bedre ved lave temperaturer. Den ene har med trygge matvarer å gjøre, det vil si at det gjelder å hindre sopp og bakterier i å formere seg. Den andre årsaken har med matkvaliteten å gjøre.

Allerede ved 0 °C er all bakterie- og soppvekst nesten opphørt, og i en ordinær fryser som holder –18 °C, bruker selv de mest kuldekjære bakteriene nesten et halvt år på å fordoble seg. For å sikre trygge matvarer har det ingen særlig betydning om mat oppbevares ved minus ti eller minus atten eller enda lavere temperaturer. Imidlertid forholder det seg annerledes hva matkvaliteten angår.

Kjemiske reaksjoner fortsetter ufortrødent helt ned til det absolutte nullpunktet på –273 °C, og derfor brytes maten ned jevnt og trutt, nesten uansett hvor kaldt man oppbevarer den. Fet mat er særlig utsatt fordi fett lett reagerer med oksygen og harskner. De fleste matvarene holder seg like fine i en vanlig fryser i 3–12 måneder.