Photo by Jason Tuinstra on Unsplash

Hvorfor kan salt brukes som konserveringsmiddel?

Hva er det ved saltet som gjør at det kan brukes til konservering av matvarer?

Prinsippet bak salting er å skape en størst mulig saltkonsentrasjon utenfor cellene i det kjøttet man ønsker å oppbevare over tid.

Som følge av en prosess som kalles osmose, vil vannet trekkes dit hvor konsentrasjonen av salt er høyest.

Resultatet er at kjøttet tørker inn.

Uten vann kan ikke bakteriene overleve, og dermed unngår man at matvarene går i forråtnelse.

I oldtiden var salt ofte mer etterspurt enn gull og la grunnlaget for mange økonomier.

Det skyldtes først og fremst saltets kvaliteter som konserveringsmiddel.