Michael Murphy/Wikimedia Commons

Hvorfor får Mentos colaen til å bruse?

Putter man noen Mentos-pastiller ned i en stor cola, blir resultatet en imponerende colageysir. Hvorfor skjer dette?

Mentos frigir voldsom CO2-gass

Når Mentos-pastiller tilsettes i en flaske med karbonsyreholdig brus, frigjøres det en voldsom mengde CO2-gass som får væsken til å sprute som et springvann. Pastillene får nemlig gassen til å danne bobler mye raskere.

Når CO2 oppløst i brus skal danne bobler, må den lille CO2-boblen motvirke den kraftige overflatespenningen som er i vann. For at det skal la seg gjøre, må boblen helst dannes på en liten ujevnhet på innsiden av beholderen eller på en urenhet i væsken.

Hvis det bruser ekstra mye i et glass øl eller et glass brus, kan man uten videre gå ut fra at glasset ikke er helt rent.

Arabisk gummi reduserer overflatespenning

En Mentos-pastill inneholder en del forskjellige ingredienser som reduserer overflatespenningen i brusen.

Det er spesielt arabisk gummi, som utvinnes av akasietreet, som gir denne effekten. Jo lavere overflatespenning en væske har, desto lettere dannes det gassbobler i den.

I tillegg kommer det faktum at pastilloverflaten er ru og ujevn, og de mange små ujevnhetene er perfekte utgangspunkter for CO2-bobler.

Mentos og cola

Når mentos møter cola, er resultatet en flere meter høy søyle av brus.

© Shutterstock

Cola light gir størst sprut

Man kan bruke alle typer brusleskedrikker, men fordi CO2-innholdet svinger og leskedrikkens øvrige ingredienser også spiller inn, blir det forskjell på springvannets størrelse. Forsøk viser at Cola Light gir de største brusgeysirene.

Forsøket har vært kjent i flere år, men kom for alvor i offentlighetens søkelys høsten 2005. For da utførte den amerikanske vitenskapskåsøren Steve Spangler dette forsøket under et populært TV-program.

Lederen av programmet, som ble sendt på kanalen 9NEWS, ble nedsprutet av cola, og da klippet ble lagt ut på nettet, ble det raskt spredd via e-post og blogger. Senere har forsøket vært gjort i flere amerikanske show på TV, og til og med Wall Street Journal har omtalt det.