Hvorfor er det vanskelig å klemme i stykker et egg?

Den sterke og stabile kuppe-konstruksjonen gjør egget motstandsdyktig overfor trykkbelastning, men svakt i forhold til slag.

Klemme æg i stykker

Hemmeligheten bak et eggs store styrke ligger i konstruksjonen. Skallet på et egg kan man se som to kupler der bunnene henger tett sammen.

Arkitektonisk sett er kuppelen en stabil og sterk konstruksjon. Årsaken er at de indre kreftene i en kuppel er med på å stabilisere den samlede konstruksjonen.

Når en kuppel rammes av en ytre trykkpåvirkning, absorberes kreftene og fordeles rundt i kuppelen. En spesielt stor trykkpåvirkning er derfor nødvendig hvis en kuppel skal briste.

Fugleeggets skall kan betraktes som to kupler som absorberer og fordeler trykkbelastningen. Kuppelens styrke er så stor at fire halve eggeskall kan bære over seks kilo bøker.

VIDEO: Egg er ikke bare sterke - de kan også hoppe

Egg er trykksterke, men prikksvake

Selv om egg er motstandsdyktige overfor trykk, er de relativt svake når det gjelder slag. Det skyldes at eggeskallet må oppfylle to motstridende krav.

På den ene side skal skallet beskytte fuglefosteret mot belastninger, for eksempel når foreldrene ruger. På den annen side skal fugleungen selv kunne prikke hull på skallet når den er klar til å komme ut.

Skallet på et hønseegg er sårbar overfor slag siden det bare er om lag 0,3 mm tykt. Det består primært av kalkkrystaller som er vevd inn mellom hverandre. Krystallene gjør skallet porøst, slik at fuglefosteret kan puste inn oksygen og ut karbondioksid.

SE VIDEO: Slik lager du ditt eget hoppeegg