Hvorfor er det ofte en liten appelsin inne i appelsinen?

Det sitter ofte en liten appelsin på toppen av appelsinene. Kan det være tegn på bestråling?

Appelsin inne i en appelsin
© Shutterstock

Det kan riktignok se temmelig rart ut når vi skreller en stor navleappelsin og finner en ekstra, liten og ofte nokså forvridd appelsin inne under skallet, på en ujevn, bulkete topp. Til tross for det underlige utseendet er det imidlertid ikke et tegn verken på sykdom eller menneskeskapte påvirkninger. Appelsinene kan deles inn i tre store grupper. Sortene i den første gruppen har normale frukter. Sortene i den andre gruppen er de såkalte blodappelsinene, som har rødt fruktkjøtt, og den tredje gruppen er altså navleappelsinene, som nettopp er kjennetegnet ved at de har en ekstra liten appelsin. Den lille tvillingappelsinen oppstår fordi navleappelsinens blomster er utstyrt med en ekstra krans av små fruktblader, de delene av blomsten som danner anlegget til den ferdige frukten. Egenskapen er genetisk betinget og finnes hos alle navleappelsiner, men den ekstra lille frukten er særlig tydelig i meget store eksemplarer. Selv om den ekstra frukten ikke er blitt fremavlet bevisst, har den så å si fulgt med når appelsindyrkerne har valgt appelsintrær med særlig store frukter å avle videre på. De ekstra fruktene, som også kalles bifrukter, forekommer også hos andre planter med store frukter, blant annet i løk. Planten produserer trolig de små bifruktene som en slags ekstra investering når det er overskudd av næring. Å gjøre den allerede eksisterende frukten enda større ville biologisk sett være sløsing med energi, for det ville bare frembringe mer fruktkjøtt og ikke flere frø. Da lønner det seg bedre å danne en ekstra frukt og dermed nye frø.