Hvorfor blir man så varm av å spise chili?

Følelsen av brann i munnhulen som chilien forårsaker, og kroppens reaksjon i form av svettetokter skyldes den lille fruktens innhold av stoffet capsaicin og en gruppe beslektede stoffer, de såkalte capsaicinoidene. Capsaicin har den spesielle egenskapen at det knytter seg til en reseptor, TRPV1, i nerve-systemet. For det første er reseptoren innblandet i overføringen av smertesignaler fra kroppsnervene til hjernen, og for det andre spiller den en avgjørende rolle i vår kroppstemperaturregulering.

Sterke chilier på mørk bakgrunn
© Shutterstock

Følelsen av brann i munnhulen som chilien forårsaker, og kroppens reaksjon i form av svettetokter skyldes den lille fruktens innhold av stoffet capsaicin og en gruppe beslektede stoffer, de såkalte capsaicinoidene. Capsaicin har den spesielle egenskapen at det knytter seg til en reseptor, TRPV1, i nerve-systemet. For det første er reseptoren innblandet i overføringen av smertesignaler fra kroppsnervene til hjernen, og for det andre spiller den en avgjørende rolle i vår kroppstemperaturregulering. Capsaicin aktiverer altså smertenervene i munnen, samtidig som de temperaturfølsomme nervene blir mer følsomme. De sistnevnte lurer hjernen til å tro at temperaturen er høyere enn den faktisk er, og det får kroppen til å svette i et forsøk på å bli kvitt varmen. Chiliens effekt på kroppen er altså rent kjemisk og tilsvarer å skru på en bryter som gir oss svette og svie i munnen. Uten TRPV1-reseptoren ville vi altså ikke merket noen dramatisk effekt ved inntak av chili, og dermed vært på linje med fuglene. De spiser chili uten behov for å lufte fjærene.