Hvorfor blir ikke mine isterninger like klare som i reklamen?

Selv om vannet er helt klart når jeg heller det i fryseposen, er isterningene alltid grumsete når jeg tar dem ut. Hvorfor?

Isbiter i pent glass
© Shutterstock

Når vann fryser, danner vannmolekylene etter hvert et krystallgitter. På denne måten låser molekylene hverandre fast, og i et slikt gitter er det ikke plass til urenheter. Bitte små urenheter vil det alltid være i kranvann, for eksempel kalk, oker eller mineraler. Normalt er disse urenhetene usynlige, men i en fryser vil isterningen fryse utenfra og innover, og derfor blir urenhetene presset sammen på stadig mindre plass. Det fører til at de etter hvert danner små, synlige klumper. Når isterningen smelter, vil klumpene ofte bli liggende igjen som litt bunnfall i glasset. Det er særlig disse små urenhetene i vannet som gjør isterningene uklare. En annen grunn er at vann også inneholder en del luft, som det heller ikke er plass til når vannmolekylene fryser. Derfor blir luften på samme måte som urenhetene presset sammen på stadig mindre plass og danner etter hvert synlige bobler. Iskrystaller har i det hele tatt en enestående evne til å rense vann for urenheter. Det ser vi også når havvann fryser til is. Da skyves vannets saltinnhold sammen i bitte små lommer i isen, mens selve isen er helt fersk. Isterninger kan godt være helt klare. Det ser vi som nevnt i reklamen, og i drinker på barer og hoteller der det brukes ismaskin. Når isterningerne er klare, skyldes det for det første at vannet blir filtrert før det blir frosset. Dessuten er det slik at isterningene i en ismaskin dannes omkring en sterkt nedkjølt stav som oversprøytes med vann. På denne måten blir terningene bygd opp lag for lag. Det skjer innenfra og utover – altså helt omvendt av det som skjer når vi lager isterninger i fryseren hjemme.