Hvordan måles energien i matvarer?

Hvordan måles energien i matvarer? Hva betyr det egentlig når det står at 100 gram lettmelk inneholder 190 kJ energi?

Energien i matvarer måles ved å sette fyr på dem i et såkalt bombekalorimeter. Dette instrumentet består av en lukket og isolert beholder som er nedsenket i vann. Matvaren man vil definere energiinnholdet i, plasseres i bombekalorimeteret, og kammeret lukkes. Deretter fylles kammeret med rent oksygen. Et gnistsystem sørger for å sette fyr på matvaren. De brennbare delene forkulles totalt så bare vann og karbondioksid blir igjen. Forbrenningen gir en temperaturstigning som er mulig å avlese fordi vannet rundt beholderen varmes opp. Temperaturstigningen i vannet er et direkte uttrykk for mat-varens brennverdi og følgelig for den energimengden som finnes i maten. Den regnes om til matens totale energiinnhold, uttrykt i kilojoule, kJ. Prosessen under forbrenningen tilsvarer prosessen som foregår i vårt eget stoffskifte. Der skjer forbrenningen ved hjelp av enzymer, men resultatet er det samme: Energi, karbondioksid og vann, samt enkelte ufordøyelige ting, blant annet uoppløselige kostfibre, som skilles ut i avføringen. De ufordøyelige delene utgjør ca. 15 prosent av det totale energiinnholdet.