Hvilken ost lukter verst?

Ost kan lukte helt forferdelig. Er det noen gang blitt undersøkt hvilken som stinker verst? Og er det en sammenheng mellom alder og lukt?

Hard mugg ost
© Shutterstock

Forskere ved det britiske Cranfield University har nylig utpekt den franske Vieux Boulogne til å være verdens sterkest luktende ost. Forskerne gjorde undersøkelsen på oppfordring fra en forening av osteimportører som ville vite om det var hold i Frankrikes ry for å lage sterkt luktende ost. Vieux Boulogne er en myk ost fremstilt av kumelk og overflatebehandlet med øl. Bakterier fra ølet reagerer med enzymer i osten slik at det oppstår mikroorganismer som frigir sterkt luktende partikler. Etter sigende har osten et streif av gjødselhaug over seg, men osteelskere vil si at den dufter av våt jord, sopp og høstlig skog. I undersøkelsen ble de utvalgte ostene bedømt av et panel på 19 universitetsansatte, samtidig som menneskenesene ble supplert med en elektronisk som oppsporte aromastoffer og lagde en luktprofil ved hjelp av en datamaskin. Forsøket viste at det ikke er noen sammenheng mellom alder og lukt, og at melketypen heller ikke har noen betydning. Derimot viste det seg at de sterkest luktende ostene er de som får skorpen behandlet med saltlake eller alkohol.