Shutterstock

Er det farlig å lage mat i mikrobølgeovn?

Vi har ikke noen mikrobølgeovn i institusjonen jeg arbeider i. En av mine kolleger er nemlig imot bruken av dem. Hun mener at ovnene er helsefarlige, og at maten til og med kan bli kreftfremkallende av dem. Kan det virkelig være riktig?

Mikrobølger er elektromagnetiske svingninger som setter vann- og fettmolekyler i bevegelse inne i ovnen. Svingningene får molekylene i maten til å vibrere med så stor hastighet at det frembringer varme.

Denne raske måten å tilberede mat på er blitt svært populær, men metoden er samtidig omgitt av en viss usikkerhet. Det har blitt hevdet at mikrobølgene kan føre til uønskede kjemiske endringer i maten, og noen mødre er for eksempel engstelige for å skade småbarn hvis de varmer opp melk ved hjelp av mikrobølger. De aller fleste ekspertene er imidlertid enige om at engstelsen er helt ubegrunnet.

Mikrobølgene er nemlig ikke kraftige nok til å forårsake helsefarlige endringer i maten. Tvert imot kan det være sunnere å spise matvarer som er tilberedt i en mikrobølgeovn. For eksempel er det ofte færre bakterier i maten, og grønnsakene beholder flere vitaminer når de blir tilberedt med mikrobølger enn når de blir kokt i en kjele.

Ifølge ekspertene er det heller ingen risiko for at mennesker skal bli påvirket av mikrobølgestrålene utenfor ovnen. Strålene kan nemlig ikke bevege seg gjennom metallaget som både glassdøren og selve ovnen er belagt med. Ettersom oppvarmingstiden i en mikrobølgeovn er kortere enn i en vanlig ovn, og temperaturen fordeler seg mer ujevnt, må man imidlertid passe ekstra godt på at maten blir gjennomvarm slik at bakteriene blir drept.

Som regel er det bare et spørsmål om å la maten hvile en tid før man serverer den, slik at varmen blir bedre fordelt.