Fiskelort gir lekker salat

Fisk og grønt kan drives på taket i lukkede systemer som ikke forurenser. Teknologien vinner bl.a. innpass i Jordens tettest befolkede område.

Salat

Problem: Landbruket forurenser

Irrgrønne, giftige alger og millioner av døde fisker er resultatet av for mange næringsstoffer i elver og hav. Fosfor og nitrogen fra landbruket er oftest synderne. Utslippet må stoppes for å unngå katastrofale følger i naturen. Løsningen er å finne en måte å gjenbruke næringen på.

Løsning: Hent lunsjen på taket

Sett fisk inn i et lukket system med spirende planter, og vips: Fiskelort blir til mat.

Teknologien heter akvaponi og kombinerer fiskeoppdrett med planteavl helt nær forbrukeren. Den dyre og forurensende transporten av fisk og grønnsaker skjæres altså bort, og samtidig trenger ikke bonden å gjødsle – plantene får alt de må ha fra fiskene.

På Gazastripen dyrker mange familier fisk og grønt på takene i hjemmelagde akvaponisystemer for å få mat nok. Foto: Mohammed Abed/AFP/Scanpix

Systemet fungerer ved at matfisk eller krepsdyr, f.eks. hummer, holdes i et basseng. Bakterier bryter ned avføringen til næringsstoffer, som gir næring til jordfrie planter. I Gaza by har akvaponi de senere årene vunnet innpass på byens flate tak som supplement til det begrensede landbruket på Gazastripen - verdens tettest befolkede landområde.

Plantene vokser uten jord ved å stikke røttene ned i vannet og ta opp næringen direkte. Foto: Getty Images

I resten av verden er akvaponi mest en hobby. Et system i familiestørrelse koster ca. 25 000 kroner og gir vel 100 kg fiskekjøtt og ca. 2000 grønnsaker i året med et minimalt elforbruk. Nobelprisnominerte økonom Peter Drucker anser likevel akvaponi som en av fremtidens sentrale teknologier i kampen mot forurensing med næringsstoffer.

Fiskelort er snadder for salaten

1. Oppdrettstank til matfisk, f.eks. tilapia eller maller, som er robuste, er enkle å holde og vokser raskt. 2. Utfellingstank – der utvalgte bakterier bryter ned avføring og matrester til næringsstoffer. 3. Grønnsakene vokser uten jord ved å ta opp næringen direkte fra vannet. 4. En sumptank, der det nå rene vannet pumpes tilbake til fiskene.

9 utfordringer som må løses her og nå

Mennesket står overfor en rekke store utfordringer som må løses nå hvis kloden skal ha en sjanse. Heldigvis kommer teknologien til unnsetning.

Les om det i det store temaet i Illustrert Vitenskap her: