Hvordan detonerer plastisk sprengstoff?

Plastisk sprengstoff eksploderer med voldsom kraft. Men hvordan får man det egentlig til å detonere?

Plastic explosive 16/2014

Plastisk sprengstoff går av i etapper

Plastisk sprengstoff blir fremstilt ved å blande et eksplosivt, ustabilt materiale med et voksaktig bindemiddel som får alt til å henge sammen som en kittlignende substans og gjør hele blandingen mer stabil.

Sprengstoffet antennes ved hjelp av en detonator – enten via et radiosignal, en ledning eller en gnist fra en lunte.

1: En primærsats med fast sprengstoff, f.eks. pentritt, blir antent med en elektrisk gnist.

2: Eksplosjonen brenner raskt gjennom et akseleratorrør og antenner en sekundær pentrittsats.

3: Sekundærsatsen antenner det plastiske sprengstoffet som eksploderer med voldsom kraft.