Shutterstock

Hvorfor er ikke rustfritt stål magnetisk?

Noen kjøkkenredskaper av rustfritt stål er ikke magnetiske, mens kjøkkenknivene henger godt fast på knivmagneten. Hvordan kan det ha seg?

Stål består av jern og litt karbon. Mens rustfritt stål består av en legering av stål og minst 10 prosent krom og andre grunnstoffer.

Jern er i seg selv magnetisk, men blandes det med andre metaller, kan legeringens magnetiske egenskaper bli borte. Det skyldes at de andre metallene gjør endringer i materialets krystallinske struktur slik at de små magnetene inne i metallet begynner å peke i forskjellige retninger.

Noen metaller er i seg selv umagnetiske eller vanskelige å magnetisere, derfor blir legeringens samlede magnetfelt mindre.

Rustfritt stål i flere utgaver

? Austenittisk rustfritt stål inneholder krom, nikkel og en tanke karbon og molybden. Legeringen kan for-mes og brukes bl.a. i dørhåndtak. Austenittisk stål er umagnetisk fordi nikkel endrer legeringsstrukturen.

? Martensittisk rustfritt stål inneholder en del karbon samt litt molybden og nikkel. Stålet er magnetisk, og hardheten gjør det ideelt til bruk i kniver.

? Ferrittisk rustfritt stålinneholder 12–18 prosent krom, brukes til kjøleskapsdører og er magnetisk.

Magnetisme avhenger av retning

Metaller og blandingsmaterialer, såkalte legeringer, består av mange små magnetiske områder med forskjellige felter og styrker.

Et materiale er magnetisk, når magnetfeltene fra alle de små forskjellige magnetiske områdene inni metallet eller legeringen peker i samme retning:

I umagnetisk rustfritt stål peker magnetene i forskjellige retninger, og da blir materialet til sammen umagnetisk:

Magnetisme er overalt

Bruk ti minutter i selskap med Lynakademiet og lær mer om et av fysikkens fundamentale emner: