Hvorfor er gull så kostbart?

“Er det bare fordi gullet skinner det er så kostbart, eller kan det også brukes til noe praktisk?”

Kiste fylt med gull
© Shutterstock

Rent gull har en varmt, gul og uhyre holdbar glans, og er dessuten lett å bearbeide blant annet til smykker. Dette er utvilsomt noen av årsakene til at menneskene for 6000 år siden begynte å samle og bearbeide metallet. I dag er gull fremdeles sterkt etterspurt, og ettersom det samtidig er sjeldent, blir prisen naturligvis høy. Verdens produksjon av gull i ett år ville bare fylle en middels stor stue, og samlet man alt gull som gjennom alle tider er utvunnet, ville det rommes i en terning med sider på 25 meter. Sør-Afrika er i dag det landet som produserer mest gull. En av grunnene til den store etterspørselen er at gull kan brukes til en rekke tekniske formål foruten til pynt. Det er en utmerket elektrisk leder, og da det dessuten ikke korroderer, blir det blant annet brukt i elektroniske kretser i datamaskiner. På grunn av gullets gode varmeledningsevne brukes det også i blant annet varmeskjold til romferger. Også i medisinen blir forskjellige gullforbindelser brukt. Gullkurer var tidligere en meget vanlig behandling av leddgikt, og tannlegene bruker også en god del gull. De første gullmyntene ble lagd i Lydia – i det nåværende Tyrkia – for cirka 2600 år siden, Man kan trygt si at denne ideen slo godt an, for helt siden da har gullet spilt en stor rolle i verdensøkonomien. Å eie gull har alltid vært forbundet med makt og rikdom, på samme måte som jakten på gull har vært årsak til mange kriger.