Glass med vann i

Hvorfor er glass gjennomsiktig?

Hvorfor er glass gjennomsiktig, mens de fleste andre materialer ikke er det?

Hvorfor er glass gjennomsiktig, mens de fleste andre materialer ikke er det?

Shutterstock

Glass er kort fortalt gjennomsiktig fordi elektronene i glass ikke «bremser» synlig lys – i motsetning til i de aller fleste andre materialer.

Lys består av partikler som kalles fotoner, og når de treffer et materiale, påvirker de elektronene i det.

Elektroner beveger seg rundt atomkjernene sine i ulike baner med hver sitt energinivå – også kalt ulike bånd.

Hvis et foton inneholder den mengden energien som skiller to bånd i et materiale, kan den avgi energien til et elektron, som så kan skifte bånd.

Hvis fotonet inneholder for lite energi til manøveren, fortsetter den videre gjennom materialet.

Fotonene i synlig lys inneholder ikke nok energi til å flytte elektronene i atomene i glasset, og dermed passerer lyset gjennom og når fram til øynene våre.

Derfor opplever vi at glass er gjennomsiktig.

Det gjelder imidlertid bare for synlig lys.

I ultrafiolett lys, som har kortere bølgelengder enn synlig lys og ikke kan oppfattes av øynene våre, inneholder fotonene for eksempel nok energi til at den kan overføres til elektronene i glasset, som så skifter bane.

Det er grunnen til at vinduer bremser ultrafiolett lys, men lar synlig lys passere.

Glass bremser også en del infrarødt lys – i dagligtale varme – som er lys med lengre bølgelengder enn synlig lys.