Hvordan stanser glass et prosjektil?

Glass er vanligvis et skjørt materiale, så hvordan gjør man det skuddsikkert?

Skuddsikkert glass med kuler i
© Shutterstock

Glass gjøres skuddsikkert på to måter: Både ved å gjøre det tykt og ved å laminere det. Der vanlig vindusglass er tre til fire mm tykt, er skuddsikkert glass vanligvis minst 17 millimeter tykt. Det skuddsikre glasset består av flere lag glass der det er plassert en tynn folie av et kraftig plastmateriale mellom lagene. Folien er under én millimeter tykk, men den er elastisk og dermed godt egnet til å ta opp energien fra et prosjektil. Det benyttes også flere lag plastfolie, slik at glass og plastfolie til sammen danner en lagkake der de vekselvis harde og myke lagene vil ta farten fra et prosjektil. Folien er like klar som glasset, men likevel kan skuddsikkert glass gi et svakt grønnaktig skjær fordi lyset må trenge gjennom et så tykt lag. For å motvirke dette fargeavviket bruker man glass som er lite jern-holdig til fremstilling av skuddsikkert glass. Ingen glassrute er fullstendig skudd-sikker, og bransjefolk snakker helst om ”skuddhemmende” glass i stedet for skudd-sikkert. Uansett betegnelse kan glass gjøres så skuddhemmende at det kan motstå kraftige prosjektiler avfyrt på ganske kort hold. Det er etablert internasjonale standarder for skuddhemmende glass, så man med en gang kan se hva slags prosjektiler det tåler.