Hvordan kan man slipe diamanter?

Diamant er det hardeste av alle kjente stoffer og brukes til å slipe andre ting. Hvordan kan man da slipe en diamant?

Rå uslipt diamant på stein
© Shutterstock

Fordi diamantene er så harde, kan de bare slipes med seg selv. I praksis bruker man diamantstøv blandet med olivenolje. Miksen legges på en plate som roterer med cirka 2800 omdreininger per minutt. At det i det hele tatt lar seg gjøre å slipe en diamant, skyldes at mineralets hardhet er varierende og avhenger av retningen. Diamant er et krystallinsk materiale, og under slipingen utnytter man de naturlige spalteflatene som finnes i stoffet. Hardheten er høyest parallelt med de såkalte oktaederflatene, det vil si krystallformene med åtte sideflater, mens hardheten er lavest parallelt med terningflatene. I diamantpulveret man bruker til sliping, vil det alltid finnes noen korn som er hardere enn den aktuelle diamanten som blir bearbeidet, og derfor lar det seg gjøre å slipe den. Den varierende hardheten er også grunnen til at det er mulig å knuse diamanter til pulver. Hvis en diamant blir utsatt for høyt trykk i en helt spesiell vinkel, viser den seg nemlig å være overraskende ustabil. En stor del av diamantene som brukes i industrien er syntetisk fremstilt, men industrien benytter også urene eller misfargede diamanter til sliping, kutting og polering. Under en tredel av alle diamanter som graves ut, har en så høy kvalitet at de kan brukes til å lage smykker av. Diamanter er i realiteten rent karbon som er blitt utsatt for ekstreme trykk- og temperaturforhold dypt nede i grunnen.