Hvordan avslører man metalltretthet?

Hva er egentlig metalltretthet? Og er det noe man kan oppdage på forhånd?

Stresset kvinne på sofa
© Shutterstock

Brudd som skyldes metalltretthet, er et alvorlig problem. Hele 90 prosent av havariene innen maskinindustrien skyldes metalltretthet, eller metallslitasje, som noen kaller det. Denne trettheten i metall kan for eksempel forårsake brudd i motorakslinger. Trettheten skyldes sprekker, og nesten alle sprekkdannelser begynner på overflaten av materialer som blir utsatt for varierende belastninger. Innvendige sprekker kan forekomme, men sjeldnere. Utvendige sprekker kan oppstå blant annet i defekte sveiseskjøter eller i riper i overflater. Har det først åpnet seg en sprekk, vil den vokse helt til deformeringen blir så stor at materialet brekker. Av og til kan metalltrettheten ses med det blotte øye, men som regel bruker man hjelpemidler som røntgen, ultralyd og ultrafiolett lys til å avsløre tegn til sprekkdannelser. Av erfaring vet man ofte hvor mange belastninger visse komponenter kan tåle, og derfor skifter flyselskapene ut viktige deler når et fly har gjennomført et bestemt antall timer i luften – også selv om delene ikke viser det minste tegn til metalltretthet.