Shutterstock / sdecoret

Slik vil kunstig intelligens gi deg et lettere liv

Helse, sikkerhet, kommunikasjon og transport er bare noen av områdene der kunstig intelligens finner veien inn i livet ditt i dag, i morgen og de neste tiårene.

For mange er kunstig intelligens ren ondskap pakket inn i dødsroboter og ansiktsløse datasystemer som vil angripe menneskeheten i filmer og tv-serier.

Virkelighetens kunstige intelligens er imidlertid utelukkende bygd for å hjelpe deg når du søker på nettet, bruker en smarttelefon eller har penger beskyttet på en bankkonto. Og bruken har bare så vidt begynt.

Du har allerede daglig kontakt med kunstig intelligens

På mobilen

AI styrer for eksempel den digitale assistenten din, filterinnstillingene på kameraet og ordforslag når du skriver.

I internettsøk

I Google-søk styrer AI blant annet resultatvisningen, forståelse av tastefeil og bilderesultater fra ord.

I nettbanken

Pengene dine i banken er overvåket av blant annet AI, som sikrer mot hacking, identitetstyveri og annen ugagn.

I butikken

Med et kundekort kan du få skreddersydde tilbud basert på dine egne og andres kjøp.

Hastighet, presisjon og det å kunne snakke til en maskin – det er tre av mange gode grunner til at vi bruker kunstig intelligens, ofte forkortet AI, fra sitt engelske opphav, artificial intelligence.

AI tenker raskere enn oss

I bunn og grunn er AI en samlebetegnelse for IT-systemer som for eksempel nevrale nettverk – løst modellert over den menneskelige hjernen.

Dette er maskiner som mottar og bearbeider data ved hjelp av blant annet selvlærende programmer, avansert sannsynlighetsberegning og sinnrike belønningssystemer for å kunne forbedre og forutsi alt fra værvarselet til de neste ordene du skriver på telefonen din.

Med raskere prosessorer og bedre AI-forståelse hos forskere og selskaper blir de såkalte kunstige nevronene hele tiden mer effektive til å bearbeide data og dermed gjennomskue mønstre og finne løsninger på problemer med høy nøyaktighet og i et tempo som vi ikke kan hamle opp med.

Slik hjelper AI deg om ikke lenge

© Shutterstock / Blue Planet Studio

Forbedrer helsen din

Ifølge FN har menneskelige leger en diagnosefeilrate på 3,5 prosent, og AI kan hjelpe med å få den ned til en halv prosent.

Omsatt i menneskeliv er det ifølge organisasjonen millioner av mennesker som kan reddes av AI-ens evne til å forutsi sykdommer og smittespredning – blant annet ved pandemier.

AI kan med helsedata fra deg og folk på din alder også fortløpende overvåke helsetilstanden din og komme med advarsler ved eventuelle mønsteravvik.

Snakk med hele verden

Forestill deg at du kan snakke flytende japansk ved hjelp fra en app som oversetter fra norsk til japansk i sanntid.

Oversettelse av talespråk er et område der maskiner skal kunne hjelpe deg med å kjøpe fisk som en innfødt på Toyosu-markedet i Tokyo.

Meta, tidligere Facebook, har nylig lansert et stort prosjekt innen universell oversettelse av både tekst og tale for hundrevis av språk som du og milliarder av andre kan bruke nesten helt naturlig.

Bekjemper faske nyheter

I det daglige mediebombardementet kan det være vanskelig å få oversikt over hva Putin, Biden og andre statsledere har uttalt – eller blir beskyldt for å ha uttalt.

Dypfalsknerier, «deepfakes», som denne fra den amerikanske presidentvalgkampen i 2020, eksisterer allerede i dag og vil bare bli bedre og mer vanlige. I framtiden vil AI være et bolverk mot desinformasjon og falske nyheter.

EU, FN og andre store organisasjoner mobiliserer nå for å bekjempe tusenvis av falske nyheter på sosiale medier ved for eksempel å la AI analysere språket i meldingene.

Opplysningene blir autosjekket mot andre datakilder, og innholdet skal rangeres lavere hvis de er misvisende.

Styrker nettsikkerheten

Med mer aggressiv nettkriminalitet i Europa blir AI-verktøy allerede i dag tatt i bruk som skjold.

Automatiserte trusselanalyser er bare én sikkerhetsgevinst, mens en annen er tryggere hjemmearbeid med advarsler hvis en datamaskinen til en kollega oppfører seg merkelig og kan smitte med virus.

En tredje fordel er AI-ens evne til å skille mellom god og dårlig nettverkstrafikk, slik at den kan gripe inn hvis et farlig botnett har begynt å samle seg for å angripe datamaskinene til organisasjonen din.

Smarte byer og hjem

I Barcelona kontakter søppelbøtter selv kommunen når de må tømmes, og i Seoul blir trafikkflyt, -hastighet og -forurensning fortløpende målt ved hjelp sensorer og forbedret av en AI.

Flere ting i hverdagen kommer på nettet, noe som også skjer med ulike ting i hjemmet – som selv får innebygd AI.

Du kan se fram til at hjemmet ditt blir kjent med deg og vanene dine og gir deg den riktige musikken om morgenen, passende kveldsbelysning og kanskje et lite triks fra smarthunden din når du kommer hjem.

AI på lang sikt

+5 ÅR: Feilfri kundesørvis

Når du i dag bruker kundechatten til et større firma, er det sjelden et menneske som leser teksten din, men derimot en robot som er opplært til å forstå og svare på henvendelsene dine.

På litt lengre sikt forventes det at vi en dag også har roboter til å håndtere telefonhenvendelser. Taleroboten vet stort sett alt, er tilgjengelig på alle språk døgnet rundt og er alltid høflig.

Er tiden din for dyrebar for slike ting, kan kanskje den digitale assistenten din Siri ta praten med kundesørvisen.

+10 ÅR: Autonom transport

Autonome biler, droner og skip er fortsatt på et tidlig stadium, men flere AI-forskere tror at transporten blir autonom, slik at maskinene navigerer blant andre selvstendige transportmidler helt på egen hånd.

© Shutterstock / Suwin

På virkelig lang sikt er en av mange visjoner at vi får biler som kan kjøre bare noen få centimeter fra hverandre og flette perfekt på motorveien siden alle kjøretøyer blir styrt av samme AI, som har oversikt over posisjon og fart til alle trafikanter til enhver tid.

+20 ÅR: Gjør jobben for oss

Mange er forbitret over at maskiner har overtatt mange industrijobber, og i årene framover konkurrerer AI med alle på arbeidsmarkedet – fra hurtigmatansatte til leger og advokater.

Det er umulig å se klart hva som vil skje tjue år inn i framtiden, men selvlærende maskiner vil antagelig gi oss andre og lettere arbeidsoppgaver i løpet av de neste tiårene.

Så har du tenkt over hvordan du skal bruke den framtidige fritiden din?