Ocean Exploration Trust

Kunstig intelligens skal oppklare hvordan alt livet på jorden begynte

Forskere har sendt kunstig intelligens ned i en kaotisk ursuppe for å få finne svaret på hvordan livet her på jorden oppsto.

Kunstig intelligens skal nå kartlegge hvordan livet for fire milliarder år siden utviklet seg fra molekyler til selvreplikerende RNA, som senere ble til celler, planter, dyr – og senest det smarteste leddet i evolusjonen: deg.

Forskere har i årevis forsøkt å finne de eksakte ingrediensene i livseliksiren fra et helt urhav av muligheter, noe som krever mer enn et par petriskåler og pipetter å rekonstruere.

Nå har en skotsk forskergruppe ved universitetet i Glasgow, ledet av kjemiprofessor Lee Cronin, oppgradert en hjemmelaget såkalt chemputer med AI-programvare.

Den kjemiroboten prøver ut ulike kjemikaliesammensetninger, og ved å ta i bruk selvlærende programmer kan forskerne simulere og forbedre søket etter molekylene som sto for det første livet på jorden.

Chemputeren er professor Lee Cronin egen sinnrike oppfinnelse, nå oppgradert med AI og eget programmeringsspråk for å finne det første livet på jorden.

© University of Glasgow

Sjefforsker Lee Cronin forklarer til tidsskriftet New Scientist at den automatiserte AI-tilnærmingen med sine slaviske utelukkelsesmetoder i en myriade av (u)mulige kjemiske sammensetninger øker tempoet mot å finne kimen til alt liv i enkle kjemiske prosesser.

Leter etter magiske molekyler

For å finne det første molekylet som overlevde brutale fødselsbetingelser i en verden uten konkurrenter, har forskerne fylt beholderne i maskinen ved syntese av aminoeddiksyre, diverse mineraler og karbonbaserte molekyler for å oppnå tilfeldige kjemiske reaksjoner.

Reaksjonene analyseres og lagres fortløpende for kontinuerlig overvåking av om det skulle dukke opp selvreplikerende organismer. Samtidig hjelper et AI-program kjemiroboten med å forbedre bryggingen av ursupper for å se livet begynne på ny.

Når kjemiroboten kjører sine opptil seks simultane forsøk på å skape liv, blir de kjemiske reaksjonene tildelt en pengsum regnet ut ved blant annet å undersøke molekyler med infrarød spektrometri og kjernemagnetisk resonans.

Poengsummen er et uttrykk for hvor komplekse molekylene er. Resonnementet til de skotske forskerne er at en høy kompleksitetssum er en datavennlig indikasjon på at et molekyl har oppstått fra en prosess som kan tenkes å frambringe primitivt liv.

Vil gjenskape jordisk big bang

Forskernes hjemmelagde kjemirobot har i tillegg til AI-en også nylig fått oppgradert sitt eget programmeringsspråk etter at den i et tiår har blitt brukt i ulike forskningsprosjekter til molekylanalyse og for eksempel tidligere automatisk har kopiert medisin som viagra.

Her er en tidligere versjon av kjemiroboten – før AI-utvidelsen – og en enkel visualisering av hvordan den virker

Det skotske AI-prosjektet med å finne opphavet til alt liv er blant annet finansiert med nesten 20 millioner kroner fra John Temple-fondet og også støttet av det amerikanske forsvarets vitenskapelige avdeling, DARPA, som blant annet sto bak internett for 50 år siden.

De skotske forskere har fortsatt ikke klart å skape liv i laboratoriet, men de gir seg ikke med det første.