Er jobben din truet av kunstig intelligens?

Chatroboter som ChatGPT er eksperter på å skrive, føre samtaler og analysere mønstre. Det gjør den kunstige intelligensen til en gamechanger i mange bransjer. Se om jobben din er i fare.

Top billede, er din arbejde truet af kunstig intelligens
© Shutterstock

Opp mot 300 millioner fulltidsjobber i hele verden vil i nær framtid bli overtatt av kunstig intelligens. Slik konkluderer en ny rapport fra den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs.

Men tapet av arbeidsplasser rammer ikke alle bransjer like hardt, og i noen tilfeller kan medarbeiderne se fram til at den kunstige intelligensen vil gjøre arbeidsdagen lettere og mer spennende.

Kundeservice

Service arbejde
© Shutterstock

Chatroboter er skapt for å svare på spørsmål

Ansatte innen kundeservice har god grunn til å frykte den kunstige intelligensen, for den vil uten tvil overta veldig mange jobber i bransjen.

En av chatrobotenes spisskompetanser er nettopp å svare på spørsmål, så de vil uten problemer kunne opplyse kunder om for eksempel egenskapene til en vare, om den er på lager, og mulige avdragsordninger.

Mens mange jobber står i fare for å forsvinne, vil det likevel være behov for mennesker til å hjelpe kunder med mer kompliserte problemer.

Medier

Kunstig intelligens i medier
© Shutterstock

ChatGPT skriver værvarsler og nyheter

Chatroboter som ChatGPT er svært kompetente til å skrive tekster som er basert på faktiske opplysninger, og de brukes allerede nå til å utarbeide for eksempel værvarsler og reportasjer fra idrettsbegivenheter.

Nyhetsmediet NewsGPT har gått et skritt videre og spesialisert seg på å publisere korte nyhetsartikler som er skrevet av kunstig intelligens.

Chatrobotene kan enda ikke skrive lengre og mer originale artikler, men de lærer hver eneste gang de blir brukt.

Finans

Kunstig intelligens i finans
© Shutterstock

Bankfolk får hjelp til de vanskelige oppgavene

I finanssektoren jobber medarbeidere blant annet med å analysere data fra regnskaper og komme med forslag til investeringer.

Kunstig intelligens er svært velegnet til slike oppgaver fordi datamaskinen raskt kan finne mønstre i komplekse data som for eksempel peker på hvordan markeder og bedrifter vil klare seg.

Teknologien vil derfor uten tvil overta de mest rutinepregede jobbene i finanssektoren, og den kan bli et nyttig verktøy for ansatte med mer krevende oppgaver.

Industri

Kunstig intelligens i produktion
© Shutterstock

Robotene inntar fabrikkgulvet

Innen produksjon og industri har bedrifter lenge brukt roboter til å utføre rutinepreget fysisk arbeid.

Den utviklingen vil gå enda raskere når robotene stadig oftere blir utstyrt med kunstig intelligens og dermed kan utføre mer kompliserte oppgaver.

I nær framtid vil intelligente roboter stå for nesten alt kroppsarbeid på fabrikkene, og det vil bare være behov for noen få mennesker til å overvåke produksjonen og holde øye med at robotene utfører jobben riktig.

Helse

Kunstig intelligens i medicin
© Shutterstock

Kunstig intelligens stiller diagnoser

Innen helsesektoren kan kunstig intelligens hjelpe legene med å stille diagnoser og behandle pasientene mer effektivt. Men det vil fortsatt være en lege som vurderer og godkjenner robotenes forslag.

Den kunstige intelligensen vil bare overta noen få funksjoner fra sykepleierne.

Derimot kan den avlaste dem ved å hjelpe med å planlegge og dokumentere jobben, holde orden på medisiner og andre pasientdata samt sørge for at pasientene behandles som foreskrevet av legen.