AI forutser forbrytelser en uke fram i tid med 90 prosents sikkerhet

Amerikanske forskere har utviklet et kunstig intelligent system som basert på historiske data kan forutse forbrytelser en uke fram i tid.

Det høres ut som noe fra sciencefictionfilmen Minority Report: Amerikanske forskere har lagd kunstig intelligens som kan forutse kriminalitet som skjer en uke fram i tid.

Likevel klarer AI-systemet i 9 av 10 tilfeller å forutsi framtidige forbrytelser med en geografisk presisjon på om lag 300 meter.

Det nye systemet, som er utviklet av data- og samfunnsforskere ved universitetet i Chicago, gir håp om å forebygge kriminalitet under oppseiling med andre metoder enn dem som blir brukt i dag.

Fortiden forteller om framtiden

Systemet virker nesten som ren magi, men som all annen framtidsforskning bygger AI-ens krystallkule på fortidens hendelser.

Algoritmene i det selvlærende AI-systemet er fôret med offentlig tilgjengelige data om forbrytelser i utvalgte boligområder og ulike sosiale lag i Chicago mellom 2014 og 2016.

Systemet er senere testet i sju andre amerikanske byer, blant annet Austin og Los Angeles, med samme resultater.

I datainnsamlingen har forskerne konsentrert seg om alvorlige forbrytelser som faktisk blir anmeldt. Det skyldes at tilliten til ordensmakten i fattigere områder vanligvis er veldig liten slik at mindre forbrytelser sjelden blir anmeldt.

De undersøkte forbrytelsene er delt i to kategorier: vinningskriminalitet, som for eksempel ran og innbrudd, og voldskriminalitet, som overfall og drap. Forskerne har også matet AI-systemet sitt med tidspunkt og geografisk posisjon for forbrytelsene.

De sosialt ulike bydelene er inndelt i felter på størrelse med sju fotballbaner. Dermed oppnår AI-ens mønstergjenkjenning detaljert innsikt i den kriminelle dynamikken i de enkelte feltene.

Det er dette som fører fram til den bemerkelsesverdige høye presisjonen i spådommene om hvor og når det vil skje noe kriminelt. Systemet kan imidlertid ikke gi nøyaktige klokkeslett for forbrytelsene, slik som i den nevnte Minority Report.

Avslører skjev politiinnsats

Forskerne har sammenlignet anmeldelsene med politiets etterforskning i sakene, noe som avslører en høyere oppklaringsinnsats i mer velstående områder.

Det betyr at fattige områder mister oppklaringsressurser når politiinnsatsen blir rettet mot kriminalitet begått i rikere områder. Den oppdagelsen er ifølge Chicago-forskerne ny, og kaster nytt lys over tiår med forsøk på å forutsi og forebygge kriminalitet i land som USA, Kina og England.

Før har innsatsen hovedsakelig vært konsentrert om kriminelle høyrisikosoner og teorier om at forbrytelser sprer seg fra et episenter og ut til nærliggende områder, noe som i bunn og grunn er basert på fordommer.

Disse modellene har ikke tatt høyde for den komplekse sammenhengen mellom kriminalitet, sosiale aspekter og politiinnsats.

Slik forskerne ser det, er løsningen for å forhindre framtidige forbrytelser ikke nødvendigvis flere politifolk i kriminalitetstunge områder.

For økt politinærvær uten at man oppklarer forbrytelser i fattige områder, kan øke mistilliten til ordensmakten.

Forskergruppen påpeker derimot at det kunstig intelligente systemet bør brukes av politikere, politiet og andre myndigheter som ett av mange verktøy for å bekjempe kriminalitet.