Kunstig intelligens oversetter tanker til tekst

Tenk på en historie og se essensen av tankene dine skriftlig. Ny teknologi har gjort framtidsscenarioet til virkelighet.

Forskere foran MR-scanner.

Forskere gjør klar MR-skanneren for å samle inn data om hjerneaktivitet.

© Nolan Zunk/University of Texas at Austin

En maskin som oversetter et menneskes hjerneaktivitet til skrevne ord, høres kanskje ut som noe fra en sciencefictionfilm. Men det er det ikke.

Ved University of Texas har forskere nemlig utviklet en spesiell modell, en semantisk dekoder, som ved hjelp av kunstig intelligens klarer nettopp det. Ved å skanne testpersonenes hjerner kan modellen trenes opp til å avkode språket som utspiller seg i tankene.

Så langt har det bare vært mulig å avkode enkelte ord, men med denne studien har forskerne funnet en metode til å avkode hele og mer komplekse setninger – i hvert fall en gang imellom.

«Det er et stort framskritt i forhold til tidligere», sier Alex Huth, førsteamanuensis i nevrologi, i en pressemelding

Muligheter og mangler

Metoden for å «lese tanker» tar utgangspunkt i samme teknologi som finnes i Open AIs ChatGPT og Googles Bard-chatbot.

I tillegg trenes modellens semantiske dekoder til å registrere flere timers hjerneaktivitet på bakgrunn av såkalte fMRI-skanninger mens testpersonen hører på en podcast.

Når dekoderen har sporet seg inn på hvordan hjernen reagerer på de respektive ordene og setningene i podcasten, er den i teorien klar til å oversette personens tanker.

Hvis testpersonen er innforstått med dette, får vedkommende en ny podcast i ørene før modellen starter med å gjøre om tankene til skrift.

På engelsk så det slik ut:

Kunstig intelligens som tankelæser.

I venstre kolonne ser vi historiene som deltakerne lyttet til. Høyre kolonne viser modellens forslag til hvilke tanker som gikk gjennom forsøkspersonens hode.

© University of Texas at Austin

Som det framgår av dette bildet, kan ikke modellen oversette personens tanker ord for ord, men snarere fange kjernen i det vedkommende tenker på.

Etter omfattende trening kan den produsere tekst som i om lag halvparten av tilfellene kan beskrives som en god og noenlunde rimelig gjengivelse av forsøkspersonens tanker.

Selv om teknologien slett ikke er ferdigutviklet, håper forskerne at den på sikt kan være med på å hjelpe folk som ikke er i stand å snakke, med å kommunisere mer «flytende».

Men med nye oppfinnelser følger også ansvar, påpeker forskerne.

«Vi er veldig oppmerksomme på at teknologien kan brukes til uhensiktsmessige formål og jobber selvfølgelig for at det ikke vil skje. Vi vil sikre oss at man bare bruker teknologien når det er sikret samtykke», sier Jerry Tang, som har vært med på å gjennomføre studien.