Shutterstock
Bazooka bliver affyret.

Kastes jeg bakover hvis jeg avfyrer en bazooka?

En bazooka avfyrer raketter med stor kraft, men betyr det at jeg blir kastet baklengs hvis jeg avfyrer en?

De fleste vanlige skytevåpen og kanoner består av lukkede rør som ved hjelp av eksplosjoner sender prosjektiler forover. Når prosjektilet på denne måten blir skjøvet ut av et lukket rør, blir hele røret, på grunn av Newtons tredje lov, skjøvet baklengs med en tilsvarende kraft – det er den såkalte rekylen.

En bazooka, derimot, består av et åpent rør. Når en rakett blir skutt ut med en bazooka, presser varme gasser seg ut av raketten ved høy hastighet. Gassene skyver imidlertid ikke røret baklengs, som det skjer i vanlige skytevåpen – gassene fortsetter bare ut av den åpne bakenden.

Bare friksjonen mellom raketten og røret eller mellom gassene og røret kan skyve litt til bazookaen.

Derfor kan skytteren stort sett bli stående eller sittende uten å bli påvirket av rekyl når vedkommende avfyrer en bazooka. Og av samme grunn omtales en bazooka ofte som et «rekylløst» våpen.

Til gjengjeld bør bazookaer bare avfyres med god sikkerhetsavstand bak, fordi gassene som akselererer ut av bakenden, kan ramme en person – eller en vegg – og slå tilbake på skytteren.

Eldre bazookamodeller sendte en stor stikkflamme bakover, noe som innebar at det ikke alltid bare var fienden som kom til skade når de ble avfyrt.