Kan en lyddemper gjøre skuddet helt lydløst?

Hvordan virker en lyddemper på en pistol, og hvor mye av lyden kan den fjerne?

Snikskytterrifle med lyddemper
© Shutterstock

Når et våpen avfyres, oppstår det et svært høyt trykk, og overlydssmellet fra den sammenpressede luften høres som et skudd. Lyddemperen får, i likhet med lydpotten på en bil, luften til å utvide seg, og dermed dempes hastigheten til under lydhastigheten. En lyddempet pistol er likevel ikke helt taus. Det lyder et smell når den avfyres, men lyddemperen reduserer støyen så mye at den ikke merkes på avstand eller på et sted der det allerede er støy. Rent teknisk består lyddemperen av en kappe med en rekke lameller, der hver enkelt bremser luftstrømmen og dermed tar noe av lydtrykket. I et lyddempet våpen kan det dessuten brukes spesielle prosjektiler med mindre krutt. De kommer ikke opp i lydhastighet og lager derfor ikke så mye støy. Til gjengjeld kan de ikke rekke så langt. For sivile er det forbudt å bruke lyddempere på våpen – bare forsvaret og politiet kan det – men det kan gis dispensasjon til sivilt bruk, for eksempel til øvelsesskyting, eller hvis en flokk dyr i en innhegning skal skytes ned. Det antas at de første lyddemperne ble tatt i bruk under den amerikanske borgerkrigen i årene 1861 til 1865.