Shutterstock
Atombombe by

Hvorfor ser atombomber ut som sopphatter?

På bilder av atombombesprengningene fra Hiroshima og Nagasaki danner eksplosjonen en sopplignende figur. Hvorfor oppstår nettopp den formen?

I en atombombe spaltes uran eller plutonium i en kjedereaksjon som frigir enorme mengder energi – langt mer enn en konvensjonell bombe. En hydrogenbombe skaper ytterligere energi ved å smelte sammen isotoper av hydrogen til helium.

Begge typene er så kraftige at de potensielt kan jevne bygninger med jorden i en radius av flere kilometer.

Bombene detoneres ofte mange hundre eller tusen meter over bakken for at de skal virke så kraftig som mulig. Hvis de eksploderte ved jordoverflaten, ville mye av energien bli absorbert av bakken.

Atombombe eksplosion skaber varme
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Eksplosjon skaper varme

Atomkjerner i bomben spaltes eller smeltes sammen, og reaksjonene frigir energi som varmer opp luften. Den varme luften utvider seg og stiger til værs i en hattelignende form.

Atombombe Kulde skaber paddehat
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kulde former paddehatt

Den varme luften stiger oppover og møter kald luft ovenfra som presses ned langs sidene av skyen og til slutt inn under skyen. Dermed rundes skyen av slik at den ligner toppen av en sopp.

Atombombe stok af støv og sand
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Støv skaper stilken

Den varme, oppadstigende luften etterlater et tomrom som suger støv og sand fra jordoverflaten høyt opp i luften. Den enorme søylen av støv og sand danner stilken på soppen.

... Og den litt dypere forklaringen:

Når veldig store mengder energi utløses i lufta, varmes molekyler opp ekstremt raskt.

Varm luft har en lavere tetthet enn kald luft, og derfor vil den varme luften som dannes ved eksplosjonen, utvide seg og stige raskt opp gjennom atmosfæren.

Dermed dannes selve hatten på soppen.

På sin vei oppover blir hatten fra eksplosjonen møtt av kald og tyngre luft ovenfra.

Når luftfasene møtes, flates hatten ut, og ytterkantene presses ned langs sidene. Det er dette som skaper en illusjon av at toppen på hatten stiger til værs.

Det tomrommet som den varme luften etterlater seg når den stiger oppover, blir fylt av kaldere luft som suger med seg støv og sand – på den måten dannes stilken under sopphatten.

Etter hvert vil den varme lufta fra eksplosjonen møte et lag i atmosfæren der lufta omkring den har omtrent den samme tettheten.

Når det skjer, utvider gasskyen seg i alle retninger, og hatten blir større og større helt til den til slutt helt oppløses helt.

Den hittil største hydrogenbomben skapte en sky som var over 65 kilometer høy.