Hvordan virker en moderne gassmaske?

Hvem var de første til å bruke gassmaske, og hvordan virker en moderne utgave?

Soldat med gassmaske
© Shutterstock

De fleste forbinder gassmasker med krig, men de første maskene var til sivil bruk. På slutten av 1800-tallet fantes det gassmasker for gruvearbeidere og brannmenn. I dag benyttes gassmaskene mange steder i industrien som beskyttelse mot giftige gasser fra maling eller helseskadelig støv eller partikler. Første gang gassmasken ble brukt i krig, var i 1915 under første verdenskrig da kjemiske våpen ble tatt i bruk i den fastlåste situasjonen i skyttergravene. Gassmaskens viktigste del er filteret som renser luften man puster inn. Det har som regel flere lag: Ytterst et partikkelfilter som kan fange opp selv svært små urenheter i luften. De beste partikkel-filtrene fanger til og med opp virus. Etter partikkelfilteret ligger det et lag aktivt og meget porøst kull. Et eneste gram aktivt kull kan ha en overflate på opptil 2000 kvadratmeter, noe som gjør at kullet er i stand til å suge til seg og nøytralisere stort sett alle organiske urenheter. Dessuten kan man impregnere kullfilteret med stoffer som kan binde kjemikaliene man ikke ønsker å puste inn. Etter kullfilteret ligger det enda et filter som tar seg av eventuelle kullpartikler. Et av problemene med gassmasker er at filtrene etter hvert blir tette og delvis slutter å virke. Med tiden vil det aktive kullet også suge til seg vann, og alt dette er årsaker til at et filter rett og slett kan gå ut på dato.