NattesynTOP

Hvordan virker briller med nattsyn?

De blir brukt av topptrente elitesoldater i adrenalinpumpende actionfilmer. Men finnes de såkalte nattbrillene egentlig, og hvordan virker de?

Øynene våre fanger opp lyset fra verden rundt oss i form av lyspartikler som kalles fotoner.

Inne i øynene oppfattes fotonene av de såkalte stavene, som er særlig lysfølsomme, og tappene, som er mindre lysfølsomme, men som til gjengjeld er mer farge- og detaljfølsomme.

Mennesket har – sammenlignet med for eksempel katter – relativt få staver, og av den grunn har vi problemer med å se i mørke.

Derfor bruker blant annet soldater de såkalte nattsynsbrillene hvis de skal kunne se etter mørkets frambrudd.

Nattbriller forsterker mengden lys

Selv i tilsynelatende mørke vil en viss mengde fotoner som oftest likevel treffe tingene rundt oss og bli reflektert i retning mot øynene våre.

Nattbriller forsterker de få fotonene til en større mengde.

Først blir fotonene gjort om til elektroner som blir påvirket av et elektrisk felt som øker både mengden og energien i elektronene.

Deretter treffer elektronene en plate med fosfor som absorberer energien i elektronene og gjør dem om til fotoner som øyet så kan registrere.

Fosforen avgir fotoner i bølgelengder som svarer til en grønn farge, og derfor trer omgivelsene fram i grønne nyanser.

Stoffet har blitt valgt ut som materiale nettopp fordi øynene våre er mest følsomme for grønt.

Dermed ser ikke brukeren av nattbrillene de fotonene som naturlig finnes i omgivelsene, men et mye større antall fotoner, som er grønne takket være fosforen i brillene.

Hvis omgivelsene er helt mørke og derfor ikke sender noen fotoner i vår retning, fungerer ikke nattbrillene, siden de bare forsterker lys som allerede er til stede.