Hvordan virker en håndgranat?

Vi forklarer hvordan en håndgranat virker.

grenade numbers

En håndgranat består grunnleggende sett av en metallbeholder fylt med eksplosivt pulver. Når pulveret eksploderer, sprenges beholderen, med det resultatet at tusenvis av små metallbiter flyr til alle kanter med høy hastighet.

1. Sikringsarm

Soldaten holder sikringsarmen inne og drar ut sikringspinnen. Pinnen holder sikringsarmen på plass på granaten.

2. Tennstempelet

Slipper man sikringsarmen, farer det fjærbelastede tennstempelet nedover og treffer tennhetten.

3. Tennhetten

Når tennstempelet treffer tennhetten, vil en gnist antenne en kjemisk lunte, tidsbrannrøret, som brenner i fire sekunder.

4. Forsinkelse

Den kjemiske lunten gjør at gnisten bruker tid på å nå detonatoren. I noen granater styres prosessen av et tettpakket pulver.

5. Detonatoren

Detonatoren aktiverer ladningen inne i granaten slik at den detonerer.