Hvordan kan bomber treffe så nøyaktig?

Hvordan kan det la seg gjøre å treffe bestemte bygninger fra bombefly, slik det for eksempel skjedde ved bombingen av Kosovo og Irak? Og hvor nøyaktige er slike bomber?

Jetfly slipper bomber
© Shutterstock

En del bomber styres mot målet ved hjelp av laserstråler. Det foregår på den måten at en spesialutdannet soldat ligger skjult inne i fiendens land og ”peker” med en laser på det stedet bomben skal treffe. Flygeren i bombeflyet, som er mange kilometer fra målet, kaster bomben. Deretter styrer bomben – ved hjelp av en mottaker i nesen og noen styrefinner – direkte mot de laserrefleksene som sendes tilbake fra bombemålet. Slik kan bomben bokstavelig talt kastes inn gjennom et vindu – treffsikkerheten er bare noen få meters avvik. Men det sier seg nesten selv at denne formen for bombing er langtfra problemfri. Det kreves mye i form av spesialutdannelse og spesialutstyr å holde seg skjult i ukevis, og dessuten bevege seg rundt ved de utpekte bombemålene, som sannsynligvis er strengt bevoktet. Derfor er det også utviklet en teknikk der bomben kan styres ved hjelp av satellittnavigasjon. En liten satellittmottaker i flyhalen kan ved hjelp av styrefinnene styre bomben direkte mot en posisjon som flygeren har fått utpekt på basen. Fordelen ved denne typen er selvfølgelig at den ikke krever en mann på den utsatte posisjonen i fiendeland. Ulempen er at det ikke er mulig å omdirigere bomben når den først er kastet. Det kan derimot soldaten med laserpekepinnen, for han kan bare flytte den over på et annet mål. Fordelen med disse avanserte og nøyaktige siktesystemene er at man kan bruke færre og svakere bomber enn før. Under annen verdenskrig ble bombene kastet ut etter et siktekryss i flyet, og deretter falt bomben ukontrollert ned mot målet. Resultatet var elendig treffsikkerhet, så det var nødvendig å bruke mange og kraftige bomber for å treffe for eksempel et bygningskompleks.