Utstilling av V2-rakett
© Shutterstock

Hvor langt var tyskerne unna en atombombe?

Var tyskerne så langt fremme i atomvåpenprosessen at det hadde betydning for krigen at tungtvannsfabrikken på Vemork ble sprengt?

Nazistenes atomvåpenprogram har vært inngående drøftet av historikerne, og det hersker enighet om at tyskerne var langt unna å kunne avgjøre annen verdenskrig til sin fordel ved bruk av atombomber. Det skyldes i hovedsak at atombombeproduksjon krever uran-235 som bare utgjør 0,7 prosent av uran i naturlig tilstand. Dessuten er det vanskelig å bearbeide uran-235 fordi det må utvinnes av uran-238. Dette er en kostbar prosess som landets krigsøkonomi manglet kraft til å bære. Tyskerne hadde en forsøksreaktor i den tyske byen Haigerloch, men det er uklart om den var tiltenkt atombombeproduksjon. Uansett maktet ikke de tyske fysikerne å skape en kjedereaksjon under fisjonsprosessen, som er en forutsetning for atomkraft og atombomber. Dessuten manglet de tungtvann til å sette prosessen i gang. Fordi fabrikken på Vemork den gangen var en av få produsenter av tungtvann i stor skala, er det sannsynlig at sprengingsaksjonen bidro til å forsinke en tysk atombombe.