Hvor langt var tyskerne unna en atombombe?

Var tyskerne så langt fremme i atomvåpenprosessen at det hadde betydning for krigen at tungtvannsfabrikken på Vemork ble sprengt?

Utstilling av V2-rakett
© Shutterstock

Nazistenes atomvåpenprogram har vært inngående drøftet av historikerne, og det hersker enighet om at tyskerne var langt unna å kunne avgjøre annen verdenskrig til sin fordel ved bruk av atombomber. Det skyldes i hovedsak at atombombeproduksjon krever uran-235 som bare utgjør 0,7 prosent av uran i naturlig tilstand. Dessuten er det vanskelig å bearbeide uran-235 fordi det må utvinnes av uran-238. Dette er en kostbar prosess som landets krigsøkonomi manglet kraft til å bære. Tyskerne hadde en forsøksreaktor i den tyske byen Haigerloch, men det er uklart om den var tiltenkt atombombeproduksjon. Uansett maktet ikke de tyske fysikerne å skape en kjedereaksjon under fisjonsprosessen, som er en forutsetning for atomkraft og atombomber. Dessuten manglet de tungtvann til å sette prosessen i gang. Fordi fabrikken på Vemork den gangen var en av få produsenter av tungtvann i stor skala, er det sannsynlig at sprengingsaksjonen bidro til å forsinke en tysk atombombe.