Shutterstock
Hvor fort går en geværkule?

Hvor fort går en geværkule?

Hvor fort beveger et prosjektil seg i det øyeblikket det forlater munningen på et gevær? Og hvor fort mister det fart?

Den farten et prosjektil forlater et gevær med, kalles utgangshastigheten, og den avhenger dels av våpentypen, dels av ammunisjonen. Utgangshastigheten kan måles med radar eller med en kronograf, det vil si et instrument som beregner prosjektilets fart ved hjelp av fotoceller og en tidsmåler. Et gevær kan ha en utgangshastighet på 800 meter i sekundet, eller 2880 km/t. Et prosjektil er altså raskere enn Concorde, verdens hurtigste passasjerfly. Concorde gjør maksimum 2200 km/t, men er mer utholdende enn et prosjektil, som på grunn av luftmotstanden mister fart ganske fort.

En tommelfingerregel er at farten synker fra 800 m/sek til 700 m/sek allerede på de første 100 meterne, men farten kan fortsatt være så høy som 120 m/sek når prosjektilet treffer bakken – og det kan godt skje flere kilometer fra stedet der det ble avfyrt. Fordi en fart på 60–70 m/sek er nok til å gjennombore huden, er et prosjektil fremdeles farlig når det treffer bakken. Med andre typer våpen kan man få en fart på over 1200 m/sek, men for alle kombinasjoner av våpen og prosjektil finnes det en optimal fart. Hvis prosjektilets fart er høyere eller lavere enn den optimale, blir banen gjennom luften ustabil.