Shutterstock
Den amerikansker ambassaden i Havana

Havana-syndrom: Mystisk lidelse rammer amerikanske agenter

Amerikanske myndigheter etterforsker en rekke merkverdige sykdomstilfeller som kan være forårsaket av angrep med mikrobølgevåpen.

Havana-syndromet

En mystisk lidelse hjemsøker amerikanske etterretningstjenester på Cuba.

Siden 2016 har det vært en rekke tilfeller av plutselige og uforklarlige symptomer som, enten i en kort periode eller kronisk, har rammet diplomater, agenter og soldater.

Nå kaster en artikkel i The New York Times lys over omfanget av det såkalte Havana-syndromet som viser at det slett ikke bare er den cubanske hovedstaden som er rammet.

Lignende lidelser har rammet over 60 personer ansatt ved det amerikanske utenriksdepartementet i Russland og Kina, men også på amerikansk jord.

De nyeste tilfellene er fra mai 2021.

En ukjent fiendtlig teknologi er under mistanke for å være kilde til syndromet.

Skingrende lyd innleder lidelse

Etterretningspersonell som er rammet, rapporterer blant annet om først å ha hørt en skarp lyd, for deretter å merke et høyt trykk i kraniet. Deretter har de blitt rammet av ulike forstyrrelser.

VIDEO: Se et offer forklare følelsen av Havana-syndromet

Symptomer på Havana-syndromet

Listen over symptomer på Havana-syndromet omfatter blant annet

  • kvalme
  • svimmelhet
  • synsforstyrrelser
  • gangebesvær
  • hørselstap
  • søvnløshet
  • hukommelsestap

Ifølge en amerikansk rapport tyder symptomene på at effekten stammer fra «målrettet, pulserende radiofrekvent energi».

Virkningen er kjent fra forskning på bruk av mikrobølger som våpen.

Slik kan bølger lamme kroppen

Flere velkjente våpen bruker bølger til å uskadeliggjøre en fiende.

For eksempel bruker et våpen pulserende radiobølger til å påvirke små hår dypt inne i øregangen. Det medfører svimmelhet og orienteringsforstyrrelser og ødelegger balanseevnen.

Hår forstyrrer ionkanaler

Hvis bølger får hårene til å vibrere, kan de åpne eller stenge såkalte ionkanaler, som styrer hjernesignalene i balanseorganet. Til venstre ser vi en tilstand der balansens nervesignaler avfyrer for ofte – til høyre for langsomt.

© Karl F. Kiefer et al.

Et annet våpen sender ut mikrobølgeenergi som blir tatt opp i hjernevevet og skaper en liten, men rask stigning i temperatur, slik at vevet utvider seg.

Utvidelsen skaper en trykkbølge av lyd inne i kraniet, noe som skaper et voldsomt ubehag.

Syndrom gir varige hjerneskader

En studie fra 2019 viste at syndromet hos noen hadde satt seg som hjerneskader som kan sammenlignes med en varig hjernerystelse.

Hjerneskader etter Havana-syndrom

Hjerneskanninger har vist at de påvirkede agentenes hjerner har endringer i den grå og hvite substansen – altså i det vevet som inneholder hhv. nervecellene og nervecellenes utløpere omgitt av hvite fetthylstre. Fargene illustrerer der hjernevevet har henholdsvis vokst og skrumpet.

© Ragini Verma et al.

USAs president Joe Biden arbeider ifølge The New York Times aggressivt for å komme til bunns i saken.

Anonyme kilder i den amerikanske regjeringen og i regjeringen til tidligere president Trump har mistanke om at russiske militære etterretningstjenester står bak.