Atombombe sprenger i by

Duellen: Er atombomben eller hydrogenbomben mest ødeleggende?

Hva er forskjellen på en atombombe og en hydrogenbombe? Og hvor mange kjernevåpen har verdens atommakter?

Hva er forskjellen på en atombombe og en hydrogenbombe? Og hvor mange kjernevåpen har verdens atommakter?

Shutterstock

Atombombene over Hiroshima og Nagasaki i august 1945 er til nå de eneste kjernevåpnene brukt i krig.

Selv om ødeleggelsene var voldsomme, blekner atombombens destruktive kraft sammenlignet med hydrogenbomben.

Begge bomber hører til kategorien kjernevåpen, men fungerer etter ulike prinsipper.

En hydrogenbombe er mer ødeleggende enn en atombombe

Hiroshima-bomben utnyttet fisjon, altså spalting av atomkjerner, i en kjedereaksjon. I en hydrogenbombe er fisjonen bare en utløser som får tunge hydrogenatomer som kalles deuterium og tritium til å fusjonere.

Under fusjonen mister hydrogenatomene en del av massen sin for å bli til ett atom. Den tapte massen blir i stedet til energi, som frigjøres i en voldsom eksplosjon.

Den største hydrogenbomben som noen gang er detonert, var den sovjetiske Tsar Bomba fra 1961. Prøvesprengningen hadde en sprengkraft på 50 000 kilotonn, eller over 3300 ganger kraften i Hiroshima-bomben.