Kontaktlinsen blir intelligent

Kontaktlinser med innebygd elektronikk kan i framtiden overvåke alt fra diabetes til grønn stær.

Medisinsk måleutstyr kan nå innebygges i kontaktlinser uten at det går ut over synet.

© UNIST, Shutterstock & Park et al.

Kontaktlinser er en opplagt kandidat til framtidens innebygde helseteknologi. De er nesten usynlige og ligger tett på kroppen, og vi bærer dem med oss nesten uten å merke det.

Men ingeniørene har tre utfordringer som må overvinnes før teknikken kan perfeksjoneres: Materialene må være smidige og fleksible, de elektriske komponentene må innebygges uten å hemme bærerens syn, og det må etableres en strømforsyning i linsen.

© Giphy

Myk linse sprekker ikke

Nå har en koreansk forskergruppe fra instituttet UNIST i byen Ulsan endelig overkommet alle disse hindringene med et nytt konsept: De plasserer kontaktlinsens elektronikk på biter av et fast materiale og forbinder dem med et elastisk substrat.

Resultatet er en fleksibel kontaktlinse som kan bøyes og strekkes uten å bli ødelagt eller belaste den fintfølende elektronikken.

Fors­kerne har utnyttet et annet gjennomsiktig materiale til å skape en strømledende antenne som ligger som en ring langs iris.

Elastisk skive overvåker kroppen

En usynlig antenne forsyner kontakt­linsens kretser med strøm, slik at sensorer og lys kan avsløre ubalanser i blodsukkeret.

Overvåker grønn stær

Foreløpig har forskerne skapt en testversjon som overvåker blodsukkeret hos diabetespasienter. Den elektriske kontaktlinsen har fått en glukosesensor og et LED-lys.

Når sensoren måler et høyt nivå av glukose i tårevæsken, slukkes lyset i linsen.
Intelligente kontaktlinser kan brukes til flere medisinske formål, for eksempel til å overvåke øyensykdommer som grønn stær.