Medisinsk måleutstyr kan nå innebygges i kontaktlinser uten at det går ut over synet.

© UNIST, Shutterstock & Park et al.

Kontaktlinsen blir intelligent

Kontaktlinser med innebygd elektronikk kan i framtiden overvåke alt fra diabetes til grønn stær.

Kontaktlinser er en opplagt kandidat til framtidens innebygde helseteknologi. De er nesten usynlige og ligger tett på kroppen, og vi bærer dem med oss nesten uten å merke det.

Men ingeniørene har tre utfordringer som må overvinnes før teknikken kan perfeksjoneres: Materialene må være smidige og fleksible, de elektriske komponentene må innebygges uten å hemme bærerens syn, og det må etableres en strømforsyning i linsen.

© Giphy

Myk linse sprekker ikke

Nå har en koreansk forskergruppe fra instituttet UNIST i byen Ulsan endelig overkommet alle disse hindringene med et nytt konsept: De plasserer kontaktlinsens elektronikk på biter av et fast materiale og forbinder dem med et elastisk substrat.

Resultatet er en fleksibel kontaktlinse som kan bøyes og strekkes uten å bli ødelagt eller belaste den fintfølende elektronikken.

Fors­kerne har utnyttet et annet gjennomsiktig materiale til å skape en strømledende antenne som ligger som en ring langs iris.

Elastisk skive overvåker kroppen

En usynlig antenne forsyner kontakt­linsens kretser med strøm, slik at sensorer og lys kan avsløre ubalanser i blodsukkeret.

Overvåker grønn stær

Foreløpig har forskerne skapt en testversjon som overvåker blodsukkeret hos diabetespasienter. Den elektriske kontaktlinsen har fått en glukosesensor og et LED-lys.

Når sensoren måler et høyt nivå av glukose i tårevæsken, slukkes lyset i linsen.
Intelligente kontaktlinser kan brukes til flere medisinske formål, for eksempel til å overvåke øyensykdommer som grønn stær.